torsdag 23 februari 2012

Bygg högt vid Centralen

Den nya byggnad med 13 våningar som föreslagits vid Vasagatan som ska ersätta nuvarande Scandic Hotel Continental och inrymma den nya stationen för Citybanan har kritiserats hårt av bland andra länsstyrelsen, som anser att byggnaden skadar innerstadens riksintressanta kulturmiljö.
Den föreslagna byggnaden skymmer inte Klara kyrka härifrån.
Enligt Länsstyrelsen bryter byggnaden ”Vasagatans normala femvåningshöjd”, och skymmer delar av Klara kyrka! ”Det borde gå att utforma en ny stationsbyggnad som blir en pärla för Stockholm och som samtidigt är i samklang med Centralstationen och andra byggnader i omgivningen,” säger arkitekten Ragnvi Josefsson på länsstyrelsen enligt SvD. Länsstyrelsen anser att höga hus ska undvikas i stadens äldre, centrala delar och på andra platser där det blir inverkan på stadssilhuetten – om det inte finns mycket starka skäl. Det är en stelbent inställning utan förståelse för vad städer är.
Den nya byggnaden sedd från Centralstationen.
Nu är det förstås så att det faktiskt finns mycket starka skäl att bygga högre byggnader just på den plats som inte bara är bäst tillgänglig  med kollektivtrafik i Stockholm utan i hela Sverige. Tretton våningar är endast obetydligt högre än nuvarande hotell på samma plats. Det finns redan många högre hus i Stockholms innerstad och fler planeras.
Nuvarande Hotel Continental har 11 våningar.
Den hushöjd på fem våningar som präglar stora delar av Stockholms innerstad kom till efter 1876 års byggnadsordning, då husen kunde vara upp till 68 fot, dvs ca 20 m. Med dåtidens våningshöjder blev det fem våningar, men med dagens våningshöjder blir det sju våningar utan att huset blir högre. Det är dock länge sedan den normala hushöjden vid Vasagatan var fem våningar. Den är snarare åtta eller tio, vilket Yimby har visat på ett klargörande sätt.
Ett tidigare förslag med ännu högre hus har redan kritiserats bort.
En stad är aldrig färdig utan utvecklas hela tiden, och det är helt normalt att staden byggs tätare och att hushöjderna ökar i centrum på en stad som växer. Stockholmsregionen har redan nått 2 miljoner och Stockholms stad når snart 1 miljon. Vi kommer att få vänja oss vid att det blir normalt med fler våningar i City i framtiden. Länsstyrelsen bakåtsträvande hållning motverkar tyvärr stadens utveckling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar