tisdag 28 februari 2012

Polisens uppgifter

Rikspolischefen Bengt Svensson tycker att polisens uppdrag inom olika områden har blivit alldeles för brett. Bland annat anser han att polisen inte ska ha kvar fylleceller, att man ska slippa hittegodsavdelningar, utfärda pass, omhänderta djur och slippa inspektioner av farliga istappar. Bengt Svensson anser att det här är uppdrag som med fördel kan ligga på andra myndigheter. Förslaget får enligt DN i stort sett stöd av polisfacket.
Det kan naturligtvis ligga något i det hela. Hittegods och passärenden är ju knappast polisens kärnuppgifter. Fast hur realistiskt är det att landstinget, som saknar möjligheter till tvångsåtgärder,  skulle ta hand om bråkiga fyllerister?
Den verkligt svåra frågan blir förstås vilka uppgifter som polisen anser sig kunna ha kvar och vilken myndighet som ska ta hand om inbrott, misshandel, bilstölder och alla vardagsbrott som polisen vägrar att utreda utan bara rutinmässigt skriver av. Och vem ska ta hand om Palmeutredningen, nu när varken Hans Holmér, Ebbe Carlsson eller Lars Krantz längre är i livet? Men kvar finns förstås ännu Sven Anér, Lars Borgnäs och Gunnar Wall.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar