tisdag 7 februari 2012

Fler jobb i stället för höjd pensionsålder

Fredrik Reinfeldt har föreslagit höjd pensionsålder till 75 år för att vi ska klara vården och pensionerna i framtiden, vilket framgår av t ex Dn. Risken är ju att Reinfeldt i så fall stannar som statsminister till år 2040.
Fredrik Reinfeldt
Reinfeldts linje är att allt färre ska arbeta allt längre. Ett annat sätt vore att se till att fler som är under 65 år ska få jobb. Det har nämligen blivit allt sämre med den saken i Sverige. För 20 år sedan, år 1990 var 81 procent av svenskarna mellan 16 och 64 år förvärvsarbetande. År 2010 hade den andelen sjunkit till 71 procent. Det betyder att var åttonde svensk i arbetsför ålder har slagits ut från arbetsmarknaden. Det är naturligtvis inte bara Reinfeldts fel. Också Ingvar Carlsson, Carl Bildt och Göran Persson har styrt över Sverige under denna period av fortgående förfall på arbetsmarknaden.
År 1990 hade 4,4 miljoner svenskar mellan 16 och 64 år jobb. År 2010 hade 4,3 miljoner svenskar i samma ålder jobb, men samtidigt hade totala antalet svenskar i arbetsför ålder ökat med 600 000 personer. Det saknades alltså 700 000 jobb för att vi skulle vara i samma gynnsamma arbetsmarknadssituation som 1990. Sedan 1990 har antalet förvärvsarbetande i åldrarna över 55 år ökat med 363 000 personer, men samtidigt har antalet förvärvsarbetade i åldrarna upp till 54 år sjunkit med 434 000 personer. I diagrammet visas hur stor andel av befolkningen i olika åldrar som hade jobb i olika åldrar 1990 och 2010. I alla åldersgrupper upp till 54 år är andelen med jobb  i dag lägre än den var för tjugo år sedan. I åldrarna över 60 år är det fler som jobbar.
Jag är inte emot att fler som vill jobba över 65 eller 67 år har möjlighet att göra detta. Men att prata om höjd pensionsålder till 75 år är bara ett sätt att slippa prata om de 700 000 personer i åldrarna under 65 år som saknar jobb idag, tack vare Reinfeldts och alla andra tidigare regeringars misslyckande.
Flera kommentatorer har idag påpekat att det är lätt, men inte särskilt trovärdigt, för en riksdagsman, som själv kan gå i pension vid 50 år efter 12 års arbete, att föreslå andra att jobba till 75 års ålder.

2 kommentarer:

  1. 1990 hade 4,4 miljoner svenskar jobb. Tre år senare, 1993, hade 3,8 miljoner svenskar jobb. Vilken referenspunkt är egentligen juste att använda, toppen eller botten av en konjunktur?

    I övrigt instämmer jag i resonemanget.
    Lennart

    SvaraRadera
  2. Konjunkturbotten har i så fall varit bestående sedan 1993.

    SvaraRadera