måndag 5 mars 2012

Assisterad befruktning, i vems intresse?

Moderaterna, Folkpartiet och Centern vill införa så kallas assisterad befruktning även av ensamstående kvinnor. Partierna har kommit fram till att tiden är kommen för att också se de många ensamstående barnlängtande kvinnorna. Antagligen tror de att det kommer att förbli undantagsfall, att den stora majoriteten kvinnor kommer att fortsätta att välja att bli naturligt inseminerade av en karl.
Det är ingen mänsklig rättighet att bli mamma eller pappa? Det är inte heller en mänsklig rättighet för barn att få två föräldrar, men ändå något som borde eftersträvas. Vems rättigheter borde komma i främsta rummet, kvinnornas eller barnens? Många ensamstående kvinnor skulle bli bra mammor, även om de inte kan ersätta en bra pappa. Andra skulle kanske bli dåliga mammor. Precis som det finns både dåliga och bra föräldrar bland dem som inte är ensamstående. Möjligen är oddsen bättre att åtminstone någon av dem är bra om det finns två. Sannolikheten talar för det.
Antag att fler och fler kvinnor och till slut en stor majoritet kvinnor skulle välja bort mannen. I princip blir ju männen överflödiga, med undantag för ett mindre antal spermadonatorer. Skulle vi vilja ha det så att de allra flesta barn skulle växa upp utan pappor?
Moderaterna, Folkpartiet och Centern har ju inte sagt någonting om hur de många ensamstående barnlängtande männen ska kunna bli pappor. Kanske tror de inte att det är tekniskt möjligt. Men det är i så fall en från jämställdhetssynpunkt ovidkommande omständighet. Inom en överskådlig framtid kan troligen män som vill bli pappor få en konstgjord livmoder inopererad. Jag hoppas att partierna då är överens om att också låta detta bli en rättighet. I så fall blir kvinnor också överflödiga som mammor och reduceras till äggdonatorer.
Den som inte har en pappa har heller ingen farfar eller farmor
Kant har formulerat det kategoriska imperativet som ”handla endast efter den maxim genom vilken du tillika kan vilja att den blir en allmän lag”. En tolkning av detta är att man borde acceptera att alla handlar enligt maximen, om detta vore möjligt. Skulle vi verkligen vilja ha principen om assisterad befruktning av såväl kvinnor som män genomförd som en allmän princip, ja då är det en bra reform, annars borde den inte genomföras, detta enligt Kant.
Men det är väl bättre att göra det tillåtet i Sverige, eftersom kvinnorna ändå kan göra det helt lagligt utomlands. Visst, och vad mer som är lagligt i andra länder ska bli lagligt här?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar