torsdag 19 april 2012

Klarar vi tvågradersmålet?

Enligt den förra chefen för FN:s klimatförhandlingar Yvo de Boer kommer inte det så kallade tvågradersmålet att kunna nås. ”Två grader är utom räckhåll nu, vi ser inte politiker som agerar och klimatförhandlingarna är i princip uppskjutna till 2015. Därför tror jag tyvärr att vi kommer att missa vårt mål,” säger de Boer enligt DN.
Yvo de Boer
Tvågradersmålet innebär att jordens uppvärmning ska begränsas till 2 grader jämfört nivån före den industriella revolutionen på 1800-talet. Den uppvärmningen har hittills nått 0,8 grader. Han berörde dock inte att den pågående uppvärmningen tycks ha avstannat tillfälligt. Ingen uppvärmning har skett sedan 1998, dvs under de senaste 14 åren.
Alla som har sysslat med framtidsprognoser vet att det enda som är säkert är att framtiden är osäker och att alla prognoser slår fel, ibland mycket, ibland litet. Alla prognosmodeller bygger på att de är förankrade i den hittillsvarande utvecklingen. Kan de inte förklara den hittillsvarande utvecklingen på ett tillfredsställande sätt är naturligtvis osäkerheten om framtiden större. Temperaturen har stigit sedan den lilla istiden på 1700-talet, men den har inte stigit jämnt. Den ökade med 0,4 grader fram till 1940, var mer eller mindre konstant fram till 1980 och ökade sedan 0,4 grader till 1998 och sedan dess har temperaturen åter varit stabil. Atmosfärens halt av koldioxid har däremot framförallt stigit efter 1950. Nedanstående diagram visar utvecklingen av de två kurvorna.
Halten av koldioxid i atmosfären (röd linje) och jordens medeltemperatur (blå linje) från 1800 till idag.
Jämför man de två kurvorna framgår tydligt hur dålig korrelationen är mellan luftens koldioxidhalt och temperaturhöjningen. Den ökande koldioxidhalten kan inte förklara varför temperaturen steg så snabbt före 1940. Den kan inte heller förklara varför temperaturhöjningen avstannade mellan 1940 och 1980 eller varför den har avstannat nu. Frågan är hur stor betydelse koldioxiden har och hur stor betydelse andra faktorer har. Forskningen behöver ge en tillfredsställande förklaring på dessa frågor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar