onsdag 19 september 2012

Alliansregeringen kör över regionen om tunnelbanan till Nacka


Idag gör de fyra allianspartiernas ledare ett utspel på DN Sthlm Debatt, där de föreslår tunnelbana till Nacka och Österleden i tunnel under Djurgården.  Det är både glädjande och oroande. Det är naturligtvis bra att regeringen stödjer en utbyggnad av Stockholms kollektivtrafiksystem och en tunnelbana till Nacka fanns med redan i tunnelbaneplanen från 1965, så det är hög tid att den äntligen byggs. Det är också bra att byggandet av Södra länken och Norra länken kompletteras med Ringens östra del, som har varit planerad sedan 1946, då som en bro från Djurgården till östra Södermalm och kopplad till Ringvägen, men sedan länge tänkt just som en tunnel till västra delen av Nacka.
Det som är oroande är att de fyra partiledarna också tar ställning till vilket alternativ för tunnelbanan till Nacka som bör väljas, nämligen via Djurgården och i en gemensam tunnel med Österleden. En sträckning via Djurgården har redan utretts i olika sammanhang och avfärdats, eftersom den skulle få för få trafikanter. En tunnelbana till Nacka bör naturligtvis gå via östra Södermalm, där det redan bor många människor inom ett tätt bebyggt område, som saknar tunnelbana. Det har jag skrivit om tidigare, t ex här och här.
Det är dessutom överraskande att regeringen vill köra över regionen i den här frågan. Så här presenterades tunnelbanan till Nacka i DN Sthlm Debatt för ett halvår sedan av regionens borgerliga politiker. 
En förlängning av tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka via östra Södermalm finns redovisad i den gällande regionplanen RUFS 2010, bara två år gammal, som tagits fram av Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län i samarbete. 
Varför låter inte regeringen regionen själv välja alternativ? Det finner också miljölandstingsrådet Gustav Andersson märkligt. ”Regeringens förslag att sammankoppla en östlig vägförbindelse med tunnelbanans förlängning till Nacka har helt fel fokus,” säger han på sin blogg, och fortsätter med att konstatera att regeringen lägger sig i Stockholmsregionens egen process utan att invänta och respektera resultatet.
Min slutsats är att regeringen har nu låtit sig påverkas av lobbyister från det privata konsultföretaget Sweco, som föreslog just en sådan lösning för ett år sedan, vilket jag redan då avfärdade på denna blogg. I mars i år presenterade dessutom Sweco och Skanska ett gemensamt förslag med en kombinerad tunnel under Saltsjön för tunnelbana och vägtrafik som ser ut så här:
Jag antar att det inte är regeringens avsikt att Djurgården ska tätbebyggas. Även om det kan spara pengar att bygga tunnelbanan och Österleden i ett sammanhang räcker detta inte som argument. Kalkylen har ju både en kostnads- och en nyttosida. Tyvärr minskar nyttan av en sådan lösning mer än de kostnader som kan sparas in. Varför tycker inte alliansregeringen att regionens politiker själva kan klara av att bestämma om hur tunnelbanan ska dras?

Uppdatering den 19 september
Knappt hade jag hunnit skriva detta inlägg förrän lokaltidningen Mitt i Södermalm ramlar ned i brevlådan. Där skriver man om tunnelbanan till Nacka.
SL utreder nu fyra alternativ. Tre av fyra alternativ som prövas går via Sofia, medan ett går via Djurgården, dock betydligt längre västerut än den skulle gå i Sweco/Skanska-förslaget.
Men alternativet via Djurgården är man tveksam till på SL: "Nackdelen med den sträckningen är att man inte alls får det befolkningsunderlag som man får om tunnelbanan går via Södermalm och Hammarby sjöstad", säger Gunilla Glantz, planeringschef på SL. Precis vad jag också anser. SL:s utredning väntas vara klar om ett till två år, men partiledarna har redan bestämt sig för vilket alternativ som är bäst - utan analyser och utredningsunderlag.

2 kommentarer:

 1. Hej Göran,

  Jag tror nog utspelet från R på DN snarare hade som syfte att väcka liv i frågan om Ö-leden (provocera fram en diskussion), föra upp frågan på mediaagendan, snarare än att diktera den exakta sträckningen och tekniska lösningen. (och de lyckades !).

  Ö-leden har ju sedan länge varit en het potatis att ens våga diskutera från politikers horrisont.

  R vet nog hur tågordningen (utredningar, konsekvensbeskrivningar, möjlighetsstudier, systemvalsutredningar och mkb (alternativa sträckningar), projektering, upphandling, genomförande) ser ut för ett sånt här "jätte" projekt och att det drivs av trafikverket, regionen och skall samordnas mellan flera kommuner m.m.

  Jag tror R snarare vill markera att de är beredda att stödja, del-finansiera planering och genomförande av detta "jätte" projekt.

  När det kommer till finansiering av infrastrukturprojekt finns det idag väldigt många fler alternativ än på 40-60 talet. Det är idag inte nödvändigtvis skattebetalarna som står för projektets stora entreprenad- och förvaltningskostnader.

  För övrigt tycker jag det är kul att läsa och följa din blogg !
  Hög kvalitet och spännande ämnen !

  //A

  SvaraRadera
 2. Tack A, för dina uppskattande ord om bloggen.
  Säkert vill alliansregeringen få igenom Österleden, som genom att kombineras med tunnelbanan kan ges en bättre image. Sen kommer nog regionen att få vara med och delfinansiera projektet på samma sätt som alla stora infrastruktursatsningar de senaste 20 åren. Genom trängselskatten är ju användarna med och betalar vägar redan nu och kommer säkert att göra det framöver också oavsett om projektet genomförs i offentlig eller privat regi. Det är inte något fel med det, tvärtom.
  Att helt lämna över projektet till privata genomförare kan däremot vara olyckligt eftersom samhället avhänder sig inflytande för lång tid framåt, som exemplet med Arlanda Express visat.

  SvaraRadera