lördag 29 september 2012

Mosebacke på Strindbergs tid

”Det var en afton i början av maj. Den lilla trädgården på Mosebacke hade ännu icke blivit öppnad för allmänheten, och rabatterna voro ej uppgrävda; snödropparna hade arbetat sig upp genom fjolårets lövsamlingar och höllo just på att sluta sin korta verksamhet för att lämna plats åt de ömtåligare saffransblommorna, vilka tagit skydd under ett ofruktsamt päronträd; syrenerna väntade på sydlig vind för att få gå i blom, men lindarne bjödo ännu kärleksfilter i sina obrustna knoppar åt bofinkarne, som börjat bygga sina lavklädda bon mellan stam och gren; ännu hade ingen mänskofot trampat sandgångarne sedan sista vinterns snö gått bort, och därför levdes ett obesvärat liv därinne av både djur och blommor. Gråsparvarne höllo på att samla upp skräp, som de sedan gömde under takpannorna på  navigationsskolans hus; de drogos om spillror av rakethylsor från sista höstfyrverkeriet, de plockade halmen från unga träd som året förut sluppit ur skolan på Rosendal – och allting sågo de! De hittade barège-lappar i bersåer och kunde mellan stickorna på en bänkfot draga fram hårtappar efter hundar, som icke slagits där sedan Josefinadagen i fjor. Det var ett liv och ett kiv.”
August Strindberg, inledningen till Röda rummet, 1879.
För nutidens läsare kanske några ord behöver förklaras. Med saffransblommor avses krokus. Barège var ett tunt, glest tyg.
Så här såg kvarteren vid Mosebacke ut på Strindbergs tid.
Och så här ser de ut idag.
Många byggnader har rivits och andra har byggts, bl a det s k KF-huset. Katarinavägen har dragits fram genom de gyttriga kvarteren söder om Slussen. Katarinahissen ersattes av en ny hiss när Slussen byggdes om på 1930-talet.
En vy från Katarinahissen åt Riddarfjärden till fotograferad år 1904. 
Huset i förgrunden, numera rivet, inrymde den välkända krogen Pelikan. Den öppningsbara bron för sammanbindningsbanan finns i samma läge som tunnelbanebron har idag.
Ungefär samma vy idag.
Pelikanhuset och flera andra mindre byggnader har försvunnit.
En vy från Katarinahissen mot Saltsjön år 1900.
Och så här ser den ut idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar