torsdag 6 september 2012

Trängselavgifter på Essingeleden - igen?

I januari i år skrev fyra trafikforskare på DN Sthlm debatt och ville införa trängselavgifter även på Essingeleden. Nu föreslår även Lars Strömgren från tankesmedjan Urbanisma detta i samma tidning. Även rödgröna politiker har länge velat ha trängselavgifter på Essingeleden.
Essingeleden
Även om jag tror att trängselavgifter skulle ha positiva effekter är jag ändå tveksam. Det beror på att införandet av trängselavgifter bygger på resultatet av en folkomröstning i Stockholms stad, vars resultat alla politiska partier har lovat att följa. Spelar detta någon roll? Ja jag tycker faktiskt det. Folkomröstningar är ett mycket komplicerat politiskt instrument, men om man väljer att använda sig av dem måste resultatet också respekteras.
Folkomröstningen 2006 genomfördes efter ett försök med trängselavgifter som byggde på att det skulle kosta att ta bilen till innerstaden, men vara gratis att åka förbi. När avgifterna äntligen infördes efter folkomröstningen 2006 var det dessutom efter dubbla politiska svek och en ytterst liten majoritet i folkomröstningen. Det är fullt möjligt, för att inte säga troligt, att resultatet av folkomröstningen skulle ha blivit ett annat om inriktningen hade varit att trängselavgifter även skulle införas på Essingeleden. I alla förortskommuner som genomförde en folkomröstning vid samma tidpunkt röstade nämligen en majoritet mot trängselavgifter. Även om man lägger ihop resultaten från alla folkomröstningarna blev resultatet nej.
Sedan trängselavgifterna införts träffades Stockholmsöverenskommelsen 2007 mellan landstinget, kommunerna i länet och staten om den framtida infrastrukturen i länet. Där anges att trängselavgifter även tas ut på Essingeleden när Förbifarten tas i bruk men att man bör avvakta med större förändringar av systemet, en inriktning som vilade på resultatet av folkomröstningen.
Eftersom hanteringen av trafiken i Stockholm lider av ett demokratiskt och politiskt underskott sedan många år tror jag att man bör vänta med att införa nya större förändringar av avgiftssystemet för att undvika nya svekdiskussioner.

7 kommentarer:

 1. Väl skrivet, dessutom så beror trängseln på att kapaciteten på gatu och vägnätet har minskat gennom politiska beslut och inflyttning.
  Bussfiler, cyckebanor och enkelriktade gator + återvändsgränder har sammantaget gjort att bilarna idag har mindre yta att använda än för 25 år sedan.
  Det enda som hjälper är att bygga en ordentlig ringled där även de allt fler boende syd och nordost om Sthlm kan åka runt stan istället för igenom, det skulle avlasta bla. essingeleden och innerstaden.

  SvaraRadera
 2. Ja, det vore ett svek att införa trängselavgifter på Essingeleden. Precis som du skriver var ju meningen att det "skulle kosta att ta bilen till innerstaden, men vara gratis att åka förbi." En princip man bryter mot redan idag. Om man t ex bor på Södermalm och vill lämna staden vid Danvikstull för att slippa trängsel så starffas man med trängselavgift. Helt bisarrt!

  SvaraRadera
 3. "Anonym" tror att en ringled skulle minska trängseln i stockholmstrafiken. Det skulle den inte.

  Nya trafikleder medför enbart att fler väljer bilan och färre väljer att resa kollektivt. Trängseln i stockholmstrafiken kommer alltid att ligga exakt på den nivå där det för den sist tillkommande bilisten väger precis jämnt mellan att ta bilen eller bussen/tunnelbanan. Om framkomligheten för biltrafiken ökar något kommer genast några till att byta från kollektivtrafik till bil. På samma sätt medför minskat utrymme för biltrafiken att några bilister byter till kollektivtrafik (eller cykel).

  En utmärkt illustration till detta var öppnandet av Södra Länken. I ett slag ökade biltrafiken från Nacka-Värmdö med 10 000 fordon per dygn. Restidsvinsterna för de tillkommande bilisterna betalades av ökad trängsel på Essingeleden, dit en stor del av de tillkommande bilisterna sökte sig.

  De enda sätten att minska trängseln i biltrafiken är därför att antingen öka framkomligheten för kollektivtrafiken, så att färre väljer bilen, eller att öka kostnadsskillnaden mellan bil och kollektivtrafik, exempelvis med trängselskatt, vilket också får fler att resa kollektivt.

  SvaraRadera
 4. Jag skulle önska att "vi" kunde ta ett steg tillbaka, och titta på privatbilismen ur ett nyktrare perspektiv. Det ä r faktiskt inte någon naturlag som ger oss rätt att färdas ensamma i transportlådor med kapacitet för fem. (Så ser det, något förenklat, ut i rusningstid.)
  Inom varje annat samhällsområde/verksamhetsgren skulle förslag till vidareinvesteringar i en företeelese med ett så lågt kapacitetsutnyttjande hamna i...papperskorgen.
  Om man därtill lägger alla andra nackdelar som buller/luftföroreningar/olyckor/klimatpåverkan/peak oil/platsbehov osv, blir ju slutsatsen uppenbar: Detta trafikslag har kommit till vägs ände.
  Mitt anspråklsösa förslag: Inför trängselavgifter på fler vägavsnitt, och höj dem dessutom kraftigt. Jag garanterar: Inom en mycket kort tid så har köerna försvunnit, utan att en enda spänn har behövt läggas på nya trafikleder. Hur? Jo, folk har börjat samåka, och alla har blivit vinnare.
  (Glöm lappar på anslagstavlan hos Konsum. Med modern IT/mobil/gps-teknik går det att matcha tillgång och behov med stor enkelhet och elegans. Om man bara vill, om det finns en efterfrågan.
  /Lars

  SvaraRadera
 5. Björn Abelsson. Nu förenklar du väl ändå en del. Det är faktiskt så att nya kringfartsvägar leder till en omfördelning av trafiken. En västlig förbifart skulle omfördela trafiken från Essingeleden vilket i sin tur skulle frigöra kapacitet och leda till en omfördelning av trafiken från de centrala passagerna via Slussen, Centralbron och Västerbron. Precis på samma sätt som Essingeleden en gång innebar att trafik flyttades från de centrala broarna, där trafiken ännu efter 45 år inte har nått upp till de nivåer som fanns före Essingeledens öppnande. På samma sätt skulle en Österled flytta trafik från innerstaden. Visst leder nya vägar till att framkomligheten ökar och några fler därmed tar bilen, men den effekten kan lätt pareras med höjda trängselavgifter eller trängselavgifter på fler snitt. I så fall leder fler vägar till bättre framkomlighet utan att fler åker bil. Att begränsa biltrafiken med trängsel är det absolut sämsta sättet.
  Anonym. Det är naturligtvis inte någon naturlag som bestämt att vi ska åka bil. Det har våra politiker tillåtit ske. Din slutsats som du tycker är uppenbar delar du säkert med många, men knappast med en majoritet. Visst kan vi också straffa bort trängseln helt med tillräckligt höga trängselavgifter. Det finns visst ett par partier i riksdagen som vill ha något sådant, men ännu har de inte fått majoritet. Än så länge tycker majoriteten, vad jag förstår, att det är ok att åka bil.

  SvaraRadera
 6. Hej Göran,
  jag uppfattar ditt bemötande som att du inte har några invändningar mot det sakliga i min kommentar, men att du inte tror att mitt förslag är opinionsmässigt möjligt att genomföra.
  I den första delen så tackar jag för ditt stöd. I den andra delen så vill jag påpeka att "politik är att vilja". Dvs, ser man en möjlighet till en bättre samhällsutveckling, så är det politikens rättighet och skyldighet att administrera detta.
  /Lars

  SvaraRadera
 7. Hej Lars. Så kan man tolka det. Politik är både att vilja och att få majoritetens stöd för detta. Min egen bakgrund är planerarens, som har att genomföra det som politiken, dvs majoriteten, beslutar om.

  SvaraRadera