tisdag 9 oktober 2012

Trängsel på vägarna?

Dagens Nyheter har den senaste tiden publicerat två nyheter som sammantagna ger anledning till en del reflexion. Den första nyheten var långtestet av supermiljöbilen Toyota Prius laddhybrid. Efter 250 mil i ryckig stadstrafik men också med ett antal mil på motorvägar förbrukades 38 liter bensin vilket motsvarar 0,15 liter per mil. Den förbrukade förstås också en del elektricitet. Tre av fyra enkelresor var under 2,5 mil då bilen går enbart på el. I DN:s test var laddhybriden drygt tre gånger så effektiv som Volvon och dubbelt så bra som en vanlig Prius. Framöver kommer allt fler modeller att presenteras i en laddhybridvariant. Om detta är framtidens bil, eller om framtidens elbilar blir ännu bättre, kommer synen på bilen som miljöbov att behöva revideras.
Framtidens biltrafik behöver inte vara så beroende av fossila bränslen som idag
Den andra nyheten var att köerna på våra infarter enligt Trafikverktets analyser kommer  att öka till 2030 trots utbyggnaden av Förbifart Stockholm, Norra länken, Södertörnsleden och nya E18. Det är en stor satsning på vägar som pågår, till stor del en följd av att alltför små satsningar gjordes på infrastruktur under 1970- och 1980-talen. När Erik Langby (M) konfronteras med Trafikverkets beräkningar ser han det som ett starkt stöd för att bygga även Österleden, som skulle fullborda Ringen runt innerstaden. Jag tror nog att Österleden skulle kunna förbättra situationen på en del infarter i regionens östra del, men knappast hjälpa av problemen i den västra delen.
Yvonne Blombäck (MP) skyller i stället resultatet på en alltför stor satsning på vägbyggen medan för lite satsas på kollektivtrafiken. Hon vill i stället se mer satsningar på snabba direktbusslinjer, båtpendling och Spårväg Syd i stället för Förbifart Stockholm. Det känns nästan lite patetiskt. Mina erfarenheter av trafikanalyser – som numera utsträcker sig över fyra decennier – säger mig att ingenting av det hon föreslår skulle kunna korta bilköerna med en enda meter. De mest angelägna satsningarna på kollektivtrafiken är ju kollektivtrafiken i Nackasektorn och Nordostsektorn. Där har kollektivtrafiken eftersatts under decennier, trots att redan tunnelbaneplanen från 1965 pekade på konstruktiva lösningar. Båtpendling är visserligen trevligt men kan inte ens påverka fördelningen mellan bil- och kollektivtrafik med en tiondels procent.
Båtpendling har liten potential i Stockholms län
Grundförutsättningarna är att biltrafiken är överlägsen kollektivtrafiken i restid och bekvämlighet i de allra flesta relationer utom just till centrum, där kollektivtrafiken i allmänhet är överlägsen. Men pendlingsresor till centrum blir allt mindre del av allt resande och när allt fler får råd med det använder de också bilen mer och mer. Så länge en majoritet av våra politiska partier anser att bilresandet är acceptabelt får vi också räkna med att allt fler kommer att köra bil när de får råd med detta.
Trängselskatten är ett effektivt styrmedel för att påverka färdmedelsvalet
Om framtidens bilar kommer att likna Toyota Prius laddhybrid eller vara ännu bättre än så från miljösynpunkt kommer klimatargumentet mot bilarna alltmer att urholkas. Det är inte heller så att till exempel busstrafik är överlägsen från miljösynpunkt, eftersom bussarna ofta går halv- eller heltomma under högtrafik i motriktningen och under lågtrafik i båda riktingarna. Fortfarande orsakar ju bilarna buller och tar alltför mycket mark i anspråk för att vara förenligt med ett miljömässigt och attraktivt stadsbyggande. Naturligtvis behöver också kollektivtrafiken byggas ut mera, men det räcker tyvärr inte att satsa på kollektivtrafik hur gärna vi än skulle vilja det. Det krävs också ekonomiska styrmedel. När Förbifarten är byggd bör trängselavgifter införas på Essingeleden, och vi bör också inleda diskussionen om hur ytterligare avgiftssnitt bör utformas för att på bästa sätt effektivisera användningen av gatuutrymmet.

2 kommentarer:

 1. Hej Göran,
  Håller med om att det finns flera bra skäl till att begränsa biltrafiken i städerna även om just klimatargumentet försvagas.
  Jag har även kommenterat detta blogginlägg på Yimby Malmös FB-sida: http://www.facebook.com/groups/164279016955984/

  SvaraRadera
 2. Det handlar inte om att begränsa bilar
  Det handlar om att först göra bilen ca 90% mindre
  och komma fram med många nya alternativ - inklusive tågen. Alla dessa behöver förnyas
  Och vi måste - om vi anser att vi vill ha luften som vi andas - i rena nyanser - ta vara på det vi har nu. Det kan inte vara tänkt att vi skall sitta i köer när man har 100 andra möjligheter - att ta vara på och erbjuda. Vi är verkligen senila när vi tror att en bil kan göra jobbet i el eller olja
  Den är för stor - PUNKT
  Om ni inte ser det`? Fundera då på hur ofta du kör bilen fullastad. Hur stor yta krävern en bil? Vägarna har tagit över precis som med bilarna
  när o om vi tar bort en väg tar det 1000-5000år för naturen att återskapa en bra miljö där vägen varit. bra ojdå - det visst jag inte nähä. nu vet du. Bilen har varit och är för stor sen den kom.
  Vi måste använda bättre fordon och transportera oss med. I enskilda fordon stora som en människa eller lite större
  skulle vi göra så skulle vi lätt få bort alla trafikproblem
  i en enkel manöver
  problemet är att vi inte vill se detta
  så titta på bilen igen. Den utgörs av vad?
  Tänk sen ut vilka utrymmen som krävs
  Tag nu dig själv o se att du får plats upp till 10gånger i en bil - utan vidare
  Bilen är för stor
  Alternativ finns
  Mindre bilar behövs - enklare bilare också
  kanske rent av som motorcyklar fast i skenor och höggre hastigheter, eller små fordon i diken eller rent av transport i lufttunnular eller andra saker
  Vi har slutat tänka på hur vi rör på oss
  Tänk om något djur skulle göra likadant i naturen - den skulle dö ut direkt - naturen eller djuret?

  SvaraRadera