torsdag 4 oktober 2012

Undersökande journalistik i Ekot och i DN?

Undersökande journalistik är kostnadskrävande och görs därför inte så ofta. Därför är det bra när media lägger ner stora resurser på sådana reportage som till exempel Ekot i går. De redovisade en granskning av hur romer diskrimineras på ett stort antal bensinstationer i hela landet som vägrat hyra ut bilar till romer samtidigt som Ekots egen reporter några minuter senare kunde hyra en bil utan problem på samma bensinstation. Undersökningen pågick under ansenlig tid och Ekot testade 65 bensinstationer över hela landet varav 22 vägrade att hyra ut bilar till romer.  En utmärkt insats av Sveriges Radio tycker jag. Det återstår att se om reportaget leder till någon förändring.
Ett annat exempel på "undersökande journalistik" var den enkätundersökning som DN/Ipsos genomfört av hur stockholmarna vill lösa trafikproblemen som stort uppslaget presenterades samma dag i DN Sthlm. Det enligt DN ”entydiga beskedet till politikerna från huvudstadens invånare är att satsa på mer tunnelbana för att få trafiken att fungera bättre”. 51 procent vill bygga ut tunnelbanan, medan bara 12 procent vill bygga fler vägar. Bara 7 procent vill bygga ut pendeltågstrafiken och allra minst, bara 6 procent vill bygga ut spårvägstrafiken. Fler vill bygga ut tunnelbanan nu jämfört med för ett år sedan. Saken tycks vara klar då, bara att sätta igång att bygga. Men vilka tunnelbanor ska då byggas ut? Det talar inte enkäten om. Men DN har också gjort en rejäl fördjupning. Man har frågat fem (5) personer hur ofta de åker tunnelbana. Fyra åker varje dag och en åker flera gånger i veckan! Det här brukar på journalistspråk kallas returinformation, en sorts bygdejournalistik som absolut inte innehåller någon allmänt intressant information och helt saknar nyhetsvärde.
Spårväg City, tycks inte ha gjort spårvägen populärare bland stockholmarna
Faktum är att även DN:s undersökning saknar allt värde och snarast är ytterligare ett exempel på den nonsensjournalistik som alltmer fyller tidningarna idag. Till att börja med har de bara frågat stockholmare, vilka är en minoritet av trafikanterna i Stockholmsregionen. De är inte representativa, eftersom tunnelbanan sköter en stor del av kollektivtrafiken i Stockholm medan pendeltågen svarar för en stor del av kollektivtrafiken i övriga länet. Invånarna i Stockholm använder redan kollektivtrafiken mer än invånarna i övriga länet. Fråga invånarna i Märsta, Södertälje eller Haninge om de tycker att tunnelbanan, pendeltågstrafiken eller vägarna bör byggas ut, så får du helt andra svar. Kan det hänga samman med att tunnelbanor till Nacka och Täby förekommit i media under den senaste tiden att just tunnelbanan ökat i popularitet? Det är inte heller säkert att det är tunnelbanor till Nacka och Täby som stockholmarna skulle gilla bäst, eftersom dessa sträckor skulle öka belastningen på befintliga linjer, samtidigt som stockholmarna skulle ha obetydlig nytta av dem, åtminstone om Nackabanan skulle dras via Djurgården och inte Södermalm som regeringen vill. Men vilka tunnelbanor som stockholmarna vill ha själva svarar inte enkäten på. Eller vill man öka turtätheten för att minska trängseln?
Riktigt så trångt som på tunnelbanan i Moskva är det inte i Stockholm (ännu)
Ingenting talar för att satsningar på ett enda trafikslag bäst skulle lösa alla trafikproblem. Ingen fråga har heller ställts om andra åtgärder än att bygga ut och öka trafiken. Man hade till exempel kunnat fråga om högre trängselavgifter eller trängselavgifter i andra snitt än idag. Man hade kunnat fråga om infartsparkering, parkeringsavgifter eller standarden i kollektivtrafiken.
Undersökningen är dessutom värdelös eftersom frågorna är alltför allmänt hållna för att kunna ge meningsfulla svar och för att vanliga invånare inte heller kan förväntas ha tillräcklig kunskap om nyttan och av och kostnaden för olika konkreta trafikåtgärder. Sådana frågor bör man i stället ställa till trafikplanerare, trafikforskare och trafikpolitiker och det kan ske till lägre kostnader än att göra en meningslös enkätundersökning.
Tyvärr Dagens Nyheter. Korkat! Till och med tidningens egen Viktor Barth-Kron sänker i dag undersökningen i DN.Sthlm.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar