lördag 27 april 2013

Nu är Knivsöders galleria klar

Hornstulls nya galleria har nu invigts.
Gallerian sedd från gångbron med Hornhuset i förgrunden.
Hornstull har fram till nu varit en ganska trist plats, enligt min mening, som domineras av alltför stora trafikytor som man kan passera under genom en lång och trist gångtunnel. Denna del av Söder kallas ibland Knivsöder, kanske en markering av vad som gäller här. Trots detta har det funnits en grupp medborgare som till varje pris har velat bevara tristessen och med alla medel motarbetat planerna på en ny galleria i detta område. Det har jag skrivit om tidigare.
Ett tag hängde röda lakan ut ur fönstren hos alla bakåtsträvare som en protest mot en ny galleria.
Hornstull har för mig mest varit en plats som man passerar så snabbt som möjligt för att ta sig till andra trevligare delar av Söder. Jag har därför varit positiv till förändringen. En stad förändras ju ständigt. Trevliga småbutiker försvinner och ersätts av annat, ibland något bättre och ibland något sämre. Eftersom köpkraften ökar när vi blir fler södermalmsbor med högre inkomster ökar också underlaget för butiker och restauranger. Stockholm växer så det knakar. Stockholms stad är nu över 800 000 invånare, en ökning med 150 000 sedan 1980-talet. Inom kanske 20 år når staden miljonstrecket. Hornstull är ett utmärkt kollektivtrafikläge med tunnelbana och bussar och med tät bebyggelse i närområdet. Det finns alltså utrymme för mer service i ett bra kollektivtrafikläge. I glesare delar av stan är kunderna ofta bilburna men inte här.
Torget sett från söder. Den gula byggnaden till vänster i bild ska bli en ny korvkiosk.
Trots det lokala motståndet har nu Hornstulls galleria invigts. Det är en ganska liten galleria med 11 000 kvadratmeter, något större än Skrapan, lika stor som Västermalmsgallerian och lite mindre än Ringen.
Folkliv vid Hornstull
Här finns mer än 30 butiker och ett tiotal restauranger. 
I gallerian.
Mest iögonfallande är Hornhuset med restauranger i tre plan och med två terrasser. 
Restaurangen i Hornhuset en trappa upp från torget.
Vi kunde inte motstå frestelsen att äta en pizza med öl på den översta terrassen i solen och med sjöutsikt, och många andra lockades också.
Restaurangen i Hornhusets översta plan.
Utanför finns en ny torgyta, där det förut fanns en angöringsgata, men ännu är inte allt klart. Bland det som fortfarande pågår är färdigställkandet av Hamid Azizis nya korvkiosk. Han hade haft sin populära korvkiosk här i tjugo år när han fick veta att han inte skulle kunna finnas kvar här. Då utbröt en mindre folkstorm och efter detta stöd hittade man en ny plats. Jag tror att nästan alla tycker att detta var ett bra beslut av Exploateringskontoret.
Här hittade många sittplats vid torget
Totalt sett tycker jag att Hornstulls nya galleria blir ett stort lyft för området. 
Effektiv toa, men fördubblas verkligen kapaciteten?
När vi besökte gallerian idag var de flesta positiva. 
En populär terrass för besökare överst i Hornhuset, men de närmast boende hade persiennerna nedfällda.
Allt kanske inte kommer att sätta sig på en gång och fortfarande dominerar till exempel trafikytorna för mycket. De närmast boende hade persiennerna nedfällda, kanske av förklarliga skäl.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar