lördag 6 april 2013

Stopp för busslinje 55?

Rosenlundsparken med omgivningar står inför förändringar, som bland annat innebär att busslinje 55 ska köra i Swedenborgsgatans förlängning i stället för den nuvarande omvägen längs Magnus Ladulåsgatan, Västgötagatan och Hallandsgatan. Men på Västgötagatan finns idag nedanstående något motsägelsefulla vägmärke.
Såvitt jag förstår betyder detta att gatan endast får trafikeras av fordon i linjetrafik, dock inte busstrafik. Jag undrar hur länge Busslinje 55 har framförts i strid med gällande bestämmelser? Vad kan det finnas det för andra fordon i linjetrafik som får trafikera gatan?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar