onsdag 17 april 2013

Nya bostäder intill Kvarnberget

I samband med bygget av Citybanan på Södermalm kommer Fatbursparken att förändras. Genom att stambanan täcks över kan Fatbursparken utökas och knytas ihop med Mariagårdstäppan. Detta är en fördel eftersom det blir ett soligt tillskott till parken samtidigt som bullret från tågtrafiken försvinner. Å andra sidan kommer den lilla parken vid Högbergsgatan nedanför Kvarnberget, Johan Helmich Romans park, på ett halvt tunnland att bebyggas med två bostadshus. Totalt sett ökar parken ändå något.
Johan Helmich Romans park inringad på bilden
Johan Helmich Roman var en tonsättare på 1700-talet, mest känd för Drottningholmsmusiken som uruppfördes på Drottningholms slott den 18 augusti 1744 i samband med bröllopet mellan Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika. Han var född i Stockholm, men vilken koppling han hade till centrala Södermalm vet jag inte.
Johan Helmich Romans park i försommarskrud
Parken är en förtjusande terrasserad park  med fina planteringar och en staty, "Efter festen", av Bitte Jonason-Åkerlund, rest 1994.
"Efter festen" är en fin skulptur som absolut bör finnas kvar på Söder.
Trots detta är parken lite utnyttjad annat än som passage mellan Fatbursparken och Högbergsgatan. Jag vet det ganska säkert eftersom jag dagligen har passerat parken under flera års tid. De enda som brukar vistas i parken är besökare till Stadsmissionens korttidshem intill, samt en och annan som rastar sin hund. En orsak till att den vackra parken inte används är att den ligger ganska isolerad, avskild från Högbergsgatan med plank och från Fatbursparken av det dike som utgör stambanans ursprungliga sträckning, och att den därför kan kännas otrygg.
De nya bostadshusen från Kvarngatan i norr.
Planförslaget visar två nya bostadshus med tillsammans 85 lägenheter och lite lokaler, något förskjutna i förhållande till varandra så att de ansluter till närmast angränsande befintliga hus, och med en mellanliggande trappgränd som ansluter till en ny bro över det gamla spårdiket i samma riktning. Kanske kan den få namnet Johan Helmich Romans trappgränd.
Sedda från Fatbursparken i Söder
Samråd pågår mellan 16 april och 24 maj. Planförslaget visas bland annat på Södermalms Stadsdelsförvaltning vid Medborgarplatsen. Man kan också läsa om planförslaget här.
Högbergsgatan med de nya husen till höger, sedda från väster.
Jag tycker att fördelarna överväger nackdelarna. Det behövs bostäder, parkytorna får totalt sett bättre kvalitet och gångförbindelsen blir kvar. Bostäder centralt på Söder, ett stenkast från Medborgarplatsen, blir attraktiva och fler får möjlighet att bo på vår härliga stadsdel.

1 kommentar:

  1. En person med anknytning till Fatbursområdet som verkligen är bortglömd och borde hedras är Olof Thegner som hade hus där på 1600-talet! Thegner var borgmästare i Stockholm och talman i riksdagens borgarstånd och vår förste parlamentariske oppostionsledare. Den regering han opponerade emot var den högadliga och ekonomiskt inkompetenta regim som styrda 1660-1680. En regim som var förvånansvärt lik den vi har idag, för övrigt, med sina förläningar av offentlig egendom till en aristokrati av skattesmitare.

    SvaraRadera