torsdag 1 oktober 2015

Tveksam pendeltågsstation Högdalen/Rågsved

En ny pendeltågsstation på Nynäsbanan mellan Farsta och Älvsjö och ny bebyggelse
har aktualiserats av Stockholms stad, som har ställt sig bakom förslaget inför den kommande Sverigeförhandlingen. Stationen är föreslagen där järnvägen korsar Hagsätrabanan mitt emellan Högdalen och Rågsved. Här fanns det för övrigt en station på Nynäsbanan förr i tiden, som dock lades ner redan 1948. Det är omkring 1,2 km mellan dessa två tunnelbanestationer. En ny pendeltågstation skulle ligga omkring 700 m från Högdalens tunnelbanestation och ca 500 m från Rågsved. Inte några vidare bra bytesförhållanden alltså.
Mellan Högdalen i övre högra hörnet och Rågsved i nedre vänstra hörnet skulle den nya pendeltågsstationen ligga.
En sådan station skulle få en hel del påstigande, omkring 2 500 påstigande per dygn, vilket kan jämföras med 3 600 i Farsta strand och hela 12 500 i Älvsjö. Kortare restid till City med pendeltåg än med tunnelbana gör att en del trafikanter hellre skulle välja pendeltåget.
Å andra sidan skulle restiden mot innerstaden förlängas med omkring 1,5 minuter för alla som stiger på tåget längre ut, och dessa är betydigt fler. Nyttan av en sådan station är alltså tveksam. SL har traditionellt varit tveksamma till nya stationer centralt i regionen av dessa skäl. KTH har beräknat att nya bostäder kan tillkomma i Högdalen (4 000 lgh) och i Rågsved (5 000 lgh). Dock finns det redan två tunnelbanestationer som också betjänar denna bebyggelse, som dessutom redan är intecknad i tidigare förhandlingsöverenskommelse om blå linjens koppling till Hagsätragrenen.
Eventuell station i Fagersjö som utretts av SL.
En ny station skulle ju kunna lokaliseras var som helt där det finns byggbar mark nära Nynäsbanan, till exempel i Fagersjö där det också fanns en station mellan 1901 och 1963. Där bor idag 3 000 människor, varav drygt hälften har utländsk bakgrund. Där finns ingen konkurrerande tunnelbanestation. Restiden till city med buss och tunnelbana är idag ca 40 minuter. Den skulle med pendeltåg förkortas till ca 15 minuter, en mycket stor förbättring.
Fagersjö.
Naturligtvis är 3 000 invånare alldeles för lite för en pendeltågsstation, men dels skulle Fagersjö skulle kunna förtätas ganska rejält, dels är området norr om järnvägen praktiskt taget obebyggt. Tidigare har Stockholms stad föreslagit ny bebyggelse norr om Magelungen i stråket mellan Fagersjö och Farsta. Förslaget innehåller en tillkommande exploatering om ca 900 bostäder varav merparten är lägenheter i flerbostadshus. Det skulle öka befolkningen till omkring 5 000 invånare, fortfarande för lite för en ny station centralt i regionen.
Utsnitt ur Stockholms ÖP.
SL analyserade 2011 förutsättningarna för en ny station i Fagersjö. Den markanvändning som då användes i analysen var utöver dagens ca 3 000 boende ytterligare 4 400 boende i Fagersjöskogen samt 1 800 boende vid Magelungens strand, dvs totalt ca 9 200 boende inom ett gångavstånd på max 900 meter till pendeltågsstationen.
Inte heller detta ansågs dock tillräckligt för en ny station. En pendeltågsstation i Fagersjö skulle ge upphov till ca 3 000 påstigande per dag, dvs fler än som skulle använda en station i Högdalen/Rågsved. Ändå beräknade SL att den samlade tidsförlusten för dem som sitter på pendeltåget när det passerar Fagersjö skulle bli större än vad vinsten skulle bli för dem som skulle använda den nya stationen.
Ur Program för sambandet Högdalen-Farsta för några år sedan.
Avståndet från Fagersjö är ungefär lika långt till Högdalen som till Farsta, men omgivet av grönområden åt alla håll. Jag tror att en större förtätning av Fagersjö där man bygger ihop Fagersjö och Farsta skulle vara betydligt intressantare att diskutera än en ny station i Högdalen/Rågsved. Det skulle förstås innebära att tillgången på grönområden minskar något, men kanske måste man välja mellan grönt å ena sidan och fler bostäder och bra kollektivtrafik å den andra. Genom att förbättra och förkorta omstigningen i Farsta Strand skulle man få en bättre bytesstation mellan tunnelbana och pendeltåg till förhållandevis låg kostnad.

Uppdatering 11 oktober

En ny pendeltågsstation byggs i anslutning till den nya stadsdelen Vega i Haninge kommun, där cirka 3 000 bostäder, arbetsplatser och service är under planering.
Vega i framtiden.
När Vega är fullt utbyggt beräknas cirka 4 200 människor stiga på tåget vid Vega, alltså betydligt fler än i Högdalen/Rågsved. Eftersom Vega ligger längre ut är det färre som drabbas av längre restid på grund av detta nya stopp, som alltså ger större samhällsekonomisk nytta. Den nya stationen ska vara klar 2019.

3 kommentarer:

 1. Målet med nya stationer bör väll också vara att det ska finnas anledning för individer att komma dit även för personer som inte bor där. Det är brist på arbetsplatser i södra Stockholm och det vore ju utmärkt om personer kunde pendla till och inte bara ifrån nya stationer. Med en sådan bebyggelse blir en ny station en tillgång och inte en belastning.Det lär väll dock inte ske just vid Rågsved dock...

  Om man hade kunnat tänka på pendeltågsstationer som möjligheter och inte bara hinder så hade man ju till exempel kunnat anlägga en ganska självklar station vid KS/Hagastaden när man byggde Citybanan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tyvärr gör Citybanan en sväng västerut norr om Odenplan och ansluter till stambanan vid Tomteboda. Den passerar alltså inte under KS/Hagastaden. Men det hade ju gått att välja en annan sträckning om man hade tänkt på behovet av en station vid KS/Hagastaden från början.

   Radera
  2. Man kan ju också se det som en möjlighet att dra ett nytt spår parallellt med en ny station, fördelen blir ju att man får en bra lösning för skip-stop, och mer flexibelt system överlag.

   Radera