onsdag 18 november 2015

Behöver vi inte något arkitekturmuseum?

Internationellt finns flera uppmärksammade konstmuseer, som samtidigt visar fantastiska arkitekturutställningar. Jag vill nämna MAXXI i Rom, ritat av den irakisk-engelska arkitekten Zaha Hadid och invigt 2010. Andra museer som arbetar på liknande sätt är Museum of Modern Art i New York, Centre Pompidou i Paris, Louisiana i Danmark, och Stedelijk i Amsterdam. Det är alltså fullt möjligt att bedriva utställningsverksamhet inom arkitekturområdet för en bred publik. Mot den bakgrunden var det kanske inte så konstigt att en sammanslagning av ArkDes (f d Arkitekturmuseum) och Moderna Museet, som ju dessutom ligger vägg i vägg på Skeppsholmen, föreslogs i en promemoria från Kulturdepartementet i våras.
ArkDes på Skeppsholmen med tillbyggnad, ritad av Rafael Moneo.
Arkitekturmuseum, nuvarande ArkDes, har funnits under många år, men sällan lyckats lockat en bredare publik, kanske med undantag för den årliga pepparkakshustävlingen vid Lucia. Det har alltså funnits goda skäl att åstadkomma en uppryckning. En sådan tycktes också vara på gång under ledning av den tillfälliga chefen Kerstin Brunnberg.
Utredningsförslaget mötte dock omfattande kritik av remissinstanserna, ofta med hänvisning till att arkitekturens ställning skulle äventyras. Man befarade helt enkelt att ArkDes skulle slukas av det större museet, och kanske ligger det en del i detta. Ett halvår senare, i mitten av oktober, föreslog i stället en annan utredning, ”Gestaltad livsmiljö”, att ArkDes helt enkelt skulle läggas ned och ersättas av en ny myndighet med arbetsnamnet ”Myndigheten för gestaltad livsmiljö”.
I så fall skrotas den tidigare idén om att slå ihop ArkDes med Moderna museet. Ett kvarstående problem som måste lösas är vilket museum som i så fall ska ta över Arkitekturmuseets samlingar, som är ganska omfattande med fyra miljoner föremål. Kanske Nationalmuseum eller Moderna museet, men det måste först utredas.
Den nya myndigheten skulle inte ha något museiuppdrag, utan hjälpa regeringen att hålla målen i byggandet av en ”vacker och varaktig livsmiljö”. De stora utmaningarna sägs vara klimatfrågan, urbaniseringen och den sociala segregationen i städerna. Enligt utredaren Christer Larsson behöver branschen behöver nu en ”målbild” och en större samverkan mellan offentliga och privata aktörer. ”Vi står inför ett enormt bostadsbehov och har en fantastisk möjlighet att skapa en bra livsmiljö, minska klyftor och långsiktigt bygga ett hållbart samhälle. Ta chansen, möjligheten kommer inte tillbaka inom vår livstid!”
Den nya myndigheten har fokus på branschen. Men det handlar inte precis några nya frågor och det saknas inte myndigheter på detta område. Det finns till exempel Boverket, med uppdrag inom samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende samt Naturvårdsverket, som inom miljöområdet är pådrivande för att främja en hållbar utveckling. Varför det skulle vara bättre med en ny myndighet än att förtydliga uppdraget för befintliga myndigheter kan jag inte förstå. Men även om så vore fallet fattar jag inte varför dessa behov skulle kräva att vi skrotar alla ambitioner att bedriva utställningsverksamhet inom arkitekturområdet för en bred publik.
MAXXI i Rom, ritat av Zaha Hadid.
Man har väl tänkt så här: Branschen behöver inte några stora utställningslokaler. Alltså måste man inte ha en stor utställningslokal på Skeppsholmen. Alltså ska ArkDes läggas ned. Det ger finansiering för annat. Men hur kan detta sätta fokus på arkitekturen?
Nu ska det nya förslaget ut på en tre månaders remissrunda.
Alice Bah Kuhnke sa på presskonferensen: Det här är en glädjens dag!
Vad tänkte hon på egentligen? Om hon tänkte...
I senaste numret av Arkitekten konstaterar Karin Lidmar, ark SAR/MSA, att en nedläggning av ArkDes strider mot syftet att stärka arkitekturens, formens och designens värde och betydelse för individen, livsmiljön och den hållbara samhällsutvecklingen.
I ett öppet brev till kulturministern protesterar nio chefer för några av världens främsta arkitektur- och designmuséer mot nedläggningen av ArkDes, däribland MoMa i New York, Collège de France i Paris och Pinakoteket i Berlin.
Skrota ”Gestaltad livsmiljö”!

1 kommentar:

  1. Miljonprogrammet behöver lite stöd.
    En triumf för modernt byggande bör väl ge plats för ett museum.
    Tensta?

    SvaraRadera