fredag 11 mars 2016

Finns Mälardalsregionen?

Uppenbarligen finns den inte enligt indelningskommitténs förslag häromdagen att döma. I verkligheten finns den troligen.
Mälarregionen.
Förr var sjötrafiken viktigare än trafiken till lands. Då band sjöfarten på Mälaren samman Stockholm, Uppsala, Västerås Eskilstuna, Strängnäs och andra städer. Senare tog trafiken till lands över. Järnvägar byggdes från Stockholm norr och Söder om Mälaren, järnvägar som så småningom kom att användas alltmer för daglig pendling. En arbetsmarknadsregion avgränsas statistiskt genom att huvuddelen av pendlingen sker inom regionen och endast en obetydlig del sker över regiongränsen. På 1970-talet bestod Stockholms län av fyra arbetsmarknadsregioner; Stockholm, Norrtälje, Södertälje och Nynäshamn. Men  pendlingen ökade stadigt och idag är hela länet en arbetsmarkandsregion, som dessutom omfattar Uppsala län och angränsande kommuner i Södermanland.
Sveriges arbetsmarknadsregioner.
Den här utvecklingen har varit förutsedd. Redan i regionplaneskissen 1966 visades en karta över Mälardalen. Under de senaste 25 åren har den regionala planeringen inkluderat länsöverskridande samarbete i Mälardalen. Mälardalsrådet bildades för ca 20 år sedan, 1992, då politiker från olika delar av Stockholm-Mälarregionen såg ett behov av större samverkan för att möta den tilltagande urbaniseringen och befolkningstillväxten i regionen. Mälardalsrådet består av 57 kommuner och 5 län i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet arbetar med gemensamma frågor kring infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning, samt internationella jämförelser och lärande.
Särskilt viktigt är samarbetet inom transportsektorn. Inom ramen för infrastrukturplanering arbetade man med ”En Bättre Sits” under flera år från 2003 och med sikte på den nationella transportplanerna 2010-2021 och 2014-2025. Trafik i Mälardalen (TiM) är en biljett- och trafiksamverkan för lokaltrafik och regionaltåg i Mälardalen som omfattar Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län och Örebro län. Bolaget MÄLAB bildades den 20 februari 1991 av de ansvariga för kollektivtrafiken i Stockholm, Sörmland, Uppsala och Västmanlands län. I oktober samma år trädde också Örebro län in som ägare. MÄLAB (Mälardalstrafik) kommer att införa ett nytt regionaltågsystem 2017.
Men detta länsöverskridande samarbete, som redan finns och i framtiden med stor sannolikhet kommer att fördjupas ytterligare ger inget avtryck i det förslag som indelningskommittén lade häromdagen, där jämn befolkningsstorek verkar ha varit en tung faktor. Så här ser befolkningsfördelningen ut mellan de föreslagna nya regionerna.
Befolkning i de föreslagna sex regionerna.
Om man skulle skapa en region av Mälardalslänen plus Gotland skulle den få en befolkning på ca 3,5 miljoner invånare. Det är mycket men inte tillräckliga skäl för att dela en funktionell region. En bergslagsregion skulle kunna bildas av Värmalnd, Dalarna och Gävleborgs län. Då slulle befolkningsfördelningen se ut så här.
Det blir något mindre jämnt, men å andra sidan mer funktionellt. I alla fall bättre än indelningskommitténs förslag. Jag har dessutom noterat att Handelskammaren vill slå ihop Stockholms och Uppsala län. I alla fal ett steg i rätt riktning.

5 kommentarer:

 1. Det är intressant att förslaget bygger på att länen slås ihop som helheter. Vad är det som säger att kommunerna i länen hör ihop funktionellt idag? Borde man inte istället passa på att göra om ordentligt nu när man har chansen och bryta ut kommuner efter deras funktionella tillhörighet, exempelvis via arbetsmarknadsregionerna? För Stockholms del finns flera kandidater till detta. Borde inte exempelvis Trosa, Håbo och Gnesta föras till Stockholmsregionen med tanke på de starka funktionella samband som finns idag?

  För att komplicera saken ytterligare ska en ny kommunreform utredas nästa år, vilket verkar synnerligen otajmat...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag håller med. Trosa och Gnesta borde absolut höra till Stockholmsregionen liksom Uppsala, Knivsta och Håbo. Det vore ju mycket märkligt att föra ihop dessa med t ex Ljusdal, Bollnäs, Orsa och Älvdalen, kommuner som inte har ringaste utbyte med.
   Jag misstänker att man bedömer det tillräckligt komplicerat att föra ihop länen som helhet, och att det är därför man inte har föreslagit några sådana justeringar.
   Annars vore ju också Halland och Blekinge tänkbara län att dela. Kungsbacka i Halland är ju en integrerad del av Göteborgsregionen, medan jag misstänker att Laholm är mera orienterat åt Skåne, som ju ligger närmare. Avståndet mellan Karlskrona och Kalmar är ju inte heller så stort.

   Radera
  2. Tror att väldigt mycket av motståndet kommer från Uppsala universitetsjukhus, som är livrädda att bli marginaliserade av KI/KS. Dock är det ju ett ganska tragiskt skäl att inte få en vettig regionpolitik, och det lär väll inte fungera för Uppsala i det långa loppet.

   Om man nu kör med den lilla Stockholmsregionen (vilket jag håller med om är dumt) så måste man ju absolut få med de närmaste delarna av Södermanlands län iallafall. Det kommer väll dessutom vara lagom roade av att behöva åka till Uppsala om de blir sjuka.

   Radera
 2. Jag skulle nog gå så långt att säga att Stockholmsregionen är för liten, men även att Norrlandsregionen är för stor.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag håller med. Den föreslagna Norrlandsregionen omfattar mer än halva Sveriges yta och är 24 gånger så stor som Stockholmsregionen till ytan. Detta innebär mycket stora avstånd. Avståndet mellan Kiruna och Sundsvall är nästan 90 mil. Delar man Norrland i två regioner blir det rimligare avstånd.

   Radera