onsdag 9 mars 2016

Ny regionindelning

Idag kommer förslaget till ny regionindelning att presenteras. Men kartan har redan läckt ut. Det föreslås bli bara sex regioner av dagens 21 län.
Så här ser förslaget ut:

Norrbotten + Västerbotten + Jämtland + Västernorrland
Gävleborg + Dalarna + Västmanland + Örebro + Södermanland+ Uppsala
Stockholm + Gotland
Västra Götaland + Värmland + Halland
Östergötland + Jönköping + Kronoberg + Kalmar
Skåne + Blekinge

Stockholms län bildar en ny region tillsammans med Gotland. Det är naturligt.
En utgångspunkt har varit att regionerna bör vara ungefär lika stora. Av det skälet avstår man från att föreslå att även Uppsala och Södermanlands län slås ihop med Stockholm, vilket också borde vara naturligt, eftersom dessa län redan är starkt integrerade med Stockholms län. Hela Uppsala län ingår t ex i Stockholms arbetsmarknadsregion och en betydande del av Sörmland. Södermanland har inte mycket ihop med Dalarna, och Uppsala inte mycket ihop med Örebro, som de ska bilda region med enligt förslaget.
Detta är negativt för planeringen av Stockholmsregionen i framtiden. Bostäder, arbetsplatser och trafik borde planeras gemensamt i en funktionell region. Denna utgångspunkt har inte präglat förslaget, som det nu ser ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar