torsdag 31 mars 2016

Stockholmsbågen ger inte tillräcklig nytta

Idag skriver DN åter om den s k Stockholmsbågen, kollektivtrafik med buss mellan Haninge och Täby via Förbifart Stockholm. Rubriken är ”Bussbåge skapar plats för bostäder” vilket är vilseledande eftersom det är just detta som bussbågen inte gör eftersom den går i tunnel under Ekerö och andra områden, som ligger långt från bebodda trakter.
Stockholmsbågen med nya bostäder - som dock inte har med eventuell busstrafik att göra.
Frågan är om förslaget över huvudtaget är motiverat. Naturligtvis ska det finnas busstrafik i Förbifarten, den kommer att göra en viss nytta, men det är mycket få resenärer som har nytta av att åka mellan Haninge och Täby just den vägen. Det är Skanska, Scania och WSP som har lanserat Stockholmsbågen; Skanska för att man alltid vill bygga, Scania för att man vill sälja bussar och WSP för att man gärna vill utreda även tokiga idéer. ”Det här är ingen mångmiljardinvestering”, säger Mats Rönnbo, Skanska, men det är inte alldeles sant.
Det kostar åtminstone 8 miljarder enligt den utredning landstinget presenterade för två månader sedan och bussarna riskerar att inte få tillräckligt många resenärer, för att motivera investeringen. Skanska talar om resekapacitet för 40 000 passagerare per dygn som kan byggas ut till 100 000 resenärer per dygn. Landstingets utredning talar om ca 2 000 resenärer i maxtimmen på det mest belastade sträckan, vilket kanske motsvarar 20 000 per dygn. Det är redan bestämt att det ska gå vanliga busslinjer i Förbifarten. Landstinget har analyserat mer ambitiösa bussalternativ inklusive BRT.
Landstingets analys av busstrafik Tyresö-Täby via Förbifarten.
Analysen visar att busstrafik skulle ge ganska stor restidsnytta oavsett om det handlar om vanliga bussar eller BRT, men ändå inte så stor att den motiverar kostnader för investeringar och drift om nästan 20 miljarder under en kalkylperiod om 60 år.
Kostnader i investeringar, drift och ränta i miljarder kronor under 60 år för tre alternativ för busstrafik via Förbifarten, samt restidsnytta för samma alternativ.
Grundproblemet är att trafikplatserna och därmed busshållplatserna i regel ligger långt från bostadsområden och centra och ska man köra av huvudlinjen ökar restiderna. Vanlig buss ger nästan lika stor nytta till betydligt lägre kostnader.

2 kommentarer:

  1. Hade det gjort någon skillnad om man byggt diagonal Ulvsunda-alternativet?

    SvaraRadera
  2. Äh, det handlar bara om att man vill konstra till nån nytta i efterhand med Förbifarten. Som jästen efter degen i ugnen. Och lika verkningslöst.

    SvaraRadera