onsdag 21 december 2016

Vad säger Morgan Johansson?

Här är två tre aktuella exempel på svensk lagstiftning. Är de typiska?

Exempel 1. Ska vi ha arbetskraftsinvandring till Sverige? 
Många anser det och det ska också kunna förekomma, eftersom det finns brist på kompetens inom många områden. Det gäller exempelvis dataspecialister och civilingenjörer och med arbetskraftsinvandring inom tillväxtbranscher kan Sverige växa ekonomiskt. Men reglerna är fortfarande extremt rigorösa, och tillämpningen strikt och ibland helt orimlig. Kalla Fakta i TV4 visade häromdagen hur olika personer, som har studerat och jobbat i Sverige i flera år, utvisas på grund av dessa idiotiska och byråkratiska regler. De  gör rätt för sig och ligger inte samhället till last, men Migrationsverket är obevekligt. Bland dem som Migrationsverket vill utvisa finns anställda på Spotify, ett av våra mest framgångsrika företag.
Här ligger Spotify centralt i Stockholm.
Spotify har utländska dataspecialister och programmerare som Migrationsverket vill utvisa på grund av bagatellartade fel. Men varför slänger  vi ut arbetskraft som vi behöver så väl? Kan inte Migrationsverket skilja oseriösa bärplockningfirmor från våra bästa framtidsföretag? Ja, det är väl helt enkelt så att vår migrationslagstiftning inte gör någon sådan skillnad. Den ställer inga krav på helhetsbedömning och gör inga undantag för bagatellartade formella misstag. Om Migrationsverket gör rätt måste slutsatsen vara att en lagstiftning vars tillämpning blir negativ för vår ekonomiska tillväxt väl måste betecknas som dysfunktionell. När sätter justitie- och migrationsminister Morgan Johansson ner foten och stoppar eländet?

Exempel 2.Vem ska besluta om Sveriges säkerhetspolitik?
Sveriges regering tycks anse att det finns säkerhetspolitiska skäl att inte hyra ut hamnen i Slite eller Karlshamn till ett företag vars majoritet ägs av ryska staten. Kanske är det sant, kanske är det överdrivet. De bakomliggande skälen är hemliga. Men av allt att döma kan inte regeringen stoppa kommunerna om de skulle göra på annat sätt. Men kommunerna har inte den fullständiga bilden, eftersom den är hemlig. Att släppa in Ryssland i två av Sveriges mest strategiskt viktiga områden är mycket naivt, anser militärforskaren Peter Mattsson på Försvarshögskolan. "Jag tycker att det är väldigt konstigt att regeringen inte tar över det här", säger han till TT.
Slite hamn.
Men problemet är att det inte är regeringen som beslutar om detta. Det ligger på kommunerna. Det skulle strida mot det kommunala självstyret om regeringen skulle bestämma, även om det finns säkerhetspolitiska skäl. Kommunerna ifråga har dock ingen säkerhetspolitisk kompetens och ska ta lokala hänsyn. I förlängningen ligger att om kommunerna av ekonomiska eller andra skäl skulle hyra ut hamnarna till ryska flottbaser skulle regeringen ändå inte kunna sätta sig över det kommunala självstyret. Om regeringen inte får bestämma över vår säkerhetspolitik när det kommer i konflikt med det kommunala själstyret har vi en lagstiftning som väl måste betecknas som dysfunktionell. Eller vad säger justitieminister Morgan Johansson och försvarsminister Peter Hultqvist?

Exempel 3. Anhöriginvandring från Syrien.
Det finns flyktingar från Syrien som fått asyl i Sverige, men där familjemedlemmar finns kvar i Syrien. Dessa har alltså rätt till familjeåterförening i Sverige, men för att få ta del av denna rätt behöver de genomgå en intervju på en svensk ambassad. Det finns fem ambassader där detta är möjligt, som samtliga ligger i länder dit det krävs visum för syrier, och dit de därför har svårt att ta sig. Ambassader i länder dit syrier kan ta sig utan visum är inte godkända av Sverige. Nästa år öppnas även ambassad i Beirut, som ligger allra närmast Syrien, men inte heller denna ambassad blir godkänd. Det är svårt att tolka dessa svenska regler som någonting annat än ett sofistikerat sätt att kringgå syriernas rätt till familjeåterförening. Eller vad säger Morgan Johansson och utrikesminister Margot Wallström?

Uppdaterad den 22 december.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar