torsdag 25 januari 2018

SIDA till Botkyrka – från trafiksynpunkt

Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin deklarerade härom dagen att SIDA, med 500 anställda, ska flytta från Stockholm till Botkyrka. Idag ligger SIDA på Valhallavägen på Gärdet. Motivet är regionalpolitiskt:  ”Vi vill se ett Sverige som håller ihop och i det arbetet är det väldigt viktigt med statlig närvaro”, sade Lövin.
I andra sammanhang månar Miljöpartiet om kollektivtrafiken. Miljöpartiet vill satsa på utbyggd kollektivtrafik och på att fler ska åka kollektivt. Därför är det av visst intresse att fundera över hur utlokaliseringen av SIDA stämmer med målet om att fler ska åka kollektivt. Det vill säga; det stämmer ju inte alls med detta mål.

Men det är främst inom innerstaden och resor till och från innerstaden som kollektivtrafiken kan konkurrera med bilen.
Tusental resor med bil och kollektivtrafik till innerstaden, dagligen mellan kl 06-21, 2006-2016.
Ungefär två tredjedelar av resorna till innerstaden sker med kollektivtrafik. Man kan alltså anta att en stor majoritet av de anställda på SIDA, som idag finns på Valhallavägen i innerstaden, sker med kollektivtrafik. Men så är inte förhållandena i hela Stockholmsregionen.
Idag sker de flesta resor i Sverige med bil. Det är egentligen bara i Stockholmsregionen som kollektivtrafiken över huvudtaget kan konkurrera, som framgår av nedanstående diagram.

Kollektivtrafikandel per län 2015.
I Stockholms län som helhet sker ungefär hälften av resorna med kollektivtrafik och hälften med bil. Det innebär att resorna i ytterstaden till övervägande del sker med bil. Det kan illustreras med nedanstående diagram som visar fördelningen av resorna över det s k regioncentrumsnittet.
Tusental resor med bil och kollektivtrafik över regioncentrumsnittet, dagligen mellan kl 06-21, 2006-2016.
Regioncentrum utgörs av Stockholm, Solna och Sundbyberg. Ungefär två tredjedelar av alla resor sker här med bil. Botkyrka ligger i regionens ytterdel där en stor del av resorna sker med bil.
Beslutet att flytta SIDA från Stockholms innerstad till Botkyrka innebär alltså samtidigt att ett betydande antal resor som hittills skett med kollektivtrafik i framtiden kommer att ske med bil. Detta samtidigt som Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin (MP) pratar om klimatmål och minskade utsläpp. Det skorrar nog en aning falskt.

3 kommentarer:

 1. Samtidigt är det ju väldigt bra att placera arbetsplatser i utkanterna av T-banan or trafik- (och samhälls-) ekonomiskt perspektiv. Eftersom kapaciteten begränsas av resande i motsatt riktning mot staden, och tågen måste gå i båda riktningarna får man ju kollektivtrafiken nästan gratis.

  Man kan ju tänka sig att just de som jobbar på SIDA ofta bor i innerstaden eller i närförorterna nära Liljeholmen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kontorsbyggnaderna i innerstaden kommer ju också helt säkert fyllas med andra arbetsplatser. Så det lär ju inte jobba färre i innerstaden. Och de arbetsplatserna kanske flyttar från mer hopplösa kollektivtrafik lägen som E4-korridoren.

   Radera
 2. Men det ändrar inte att vilken lokalisering som helst utanför innerstaden leder till minskad kollektivtrafikandel och ökad biltrafikandel. Kanske man måste ta detta, men det är ju ändå ironiskt att just Miljöpartiet föreslår detta. Trafikaspekten verkar ju inte alls stå i fokus, eftersom man redan har bestämt Botkyrka oavsett om det handlar om ett läge nära eller långt borta från tunnelbana eller pendeltåg. Det vet man ju ännu inte. Och eftersom man har en regionplan som innebär att större arbetsplatser helst bör lokaliseras till de regionala stadskärnorna, borde ju detta finnas med. Men ingen av dessa ligger i Botkyrka. Skärholmen, Flemingsberg eller Södertälje skulle vara lokaliseringar att föredra, som både skulle gynna Botkyrka, men också kollektivtrafiken.

  SvaraRadera