fredag 26 januari 2018

SCB:s partisympatiundersökning, DN/Ipsos, SVT/Novus eller SR/Sifo

Väljaropinionen har åkt berg- och dalbana under det senaste året, i varje fall för moderaterna, men indirekt har det ju haft konsekvenser också för andra partier, t ex Centerpartiet. Men sedan Moderaterna bytt partiledare har det mesta återgått till att vara ungefär som vanligt. Anna Kinberg Batra var tydligen ett riktigt sänke, medan partiet återgått till mer normala nivåer med Ulf Kristersson.
I dagens DN presenteras en mandatfördelning, baserad på DN/Ipsos januarimätning, som skulle ge dött lopp mellan blocken, med 145 mandat vardera, om det var val idag. Så här ser det ut för olika tänkbara konstellationer. Observera att KD inte skulle klara 4-procentspärren till riksdagen.
Tänkbara politiska block om DN/Ipsos januarisiffror skulle bli valresultat. 
Ingen av de tänkbara konstellationerna ovan skulle få egen majoritet, vilket kräver minst 175 mandat. Regeringen Löfven kunde ju sitta kvar tills vidare, men skulle riskera att fällas med en lott. En mittenkonstellation S+MP+C+L skulle dock få 171 mandat och vara starkare, eftersom det skulle krävas att V, M och SD gör gemensam sak för att fälla en sådan regering, vilket knappast verkar sannolikt. Även en regering med MP+C+L+M skulle kunna regera på liknande sätt, om nu allianspartierna skulle kunna locka över MP. Det skulle säkert bli ett besvärligt läge.
Nu är ju DN/Ipsos baserad på ett begränsat underlag, 1 640 intervjuer, varav merparten digitala, och varav 1 366 uppgett partisympatier. SCB:s partisympatiundersökning från november baseras på 8 919 slumpmässigt utvalda personer varav 4 715 svarat, och brukar anses mera pålitlig. Motsvarande tänkbara partikonstellationer, baserade på SCB:s ndersökning skulle ge följande tänkbara partikonstellationer. Observera att enligt SCB:s stora undersökning skulle varken KD eller MP klara 4-procentspärren, och L skulle klara den med mycket liten marginal.
Tänkbara politiska block om SCB:s novembersiffror skulle bli valresultat.
Vänstern (V+S) skulle bli det större blocket med inte få egen majoritet, men alliansen skulle behöva SD:s stöd för att fälla regeringen. En mittenkonstellation bestående av S+C+L skulle däremot få egen majoritet med 179 mandat. Men frågan är ju om en sådan konstellation skulle kunna komma till stånd.
Och Moderaterna hade bytt partiledare bara månaden innan SCB-undersökningen och just påbörjat sin återhämtning. Kanske är den passé nu.
En tredje undersökning är SVT/Novus. Novus har intervjuat 4 006 personer per telefon under januari. Andelen osäkra väljare är 6,2 procent. Alltså en relativt bra undersökning. Så här ser motsvarande partikonstellationer om man utgår från Novus resultat från januari.
Tänkbara politiska block om SVT/Novus januarisiffror skulle bli valresultat.
Enligt Novus siffror från det rödgröna blocket lite större underlag än alliansen (där KD saknas med mindre än 4 %), men ingen majoritet. En mittenregering med S+MP och C+L skulle få 172 mandat, dvs inte riktigt egen majoritet, ungefär som DN/Ipsos. Och en allians med stöd av MP skulle inte heller få egen majoritet.
Så regeringsbildningen ser ut att bli svår hur det än går. Fortfarande krävs blocköverskridande samarbete om man vill undvika en minoritetsregering.  Och tre partier, KD, MP och L, som riskerar att få lämna riksdagen. Det är nog klokt att inte utesluta några alternativ för tidigt.

Uppdatering 28 januari
Idag presenterades SR/Sifos sammanvägda undersökning av väljaropinionen. Den baseras på 7 345 intervjuer (Novus, Sifo och Ipsos), och är alltså mera tillförlitlig än någon annan. Men trots detta skiljer sig resultatet inte annat än marginellt från SVT Novus undersökning ovan. Så här ser motsvarande sammanställning av tänkbara partikonstellationer ut.
Tänkbara politiska block om SR/Sifos sammanvägda januarisiffror skulle bli valresultat.
KD skulle fortfarande inte komma in i riksdagen och fortfarande skulle inte något av de ovan redovisade partikonstellationerna få nödvändiga 175 mandat. V+S+MP skulle få 147 mandat mot alliansens 141, S+MP+C+L skulle få 171 mandat, MP+C+L+M skulle få 156. Båda de blocköverskridande alternativen skulle antagligen kunna sitta säkrare än någon annan minoritetskonstellation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar