tisdag 26 januari 2010

Nya Slussen har presenterats

För en tid sedan beskrev jag här hur Slussen utvecklats genom seklerna. I går presenterades planförslaget för nya Slussen och plansamrådet inleds. Det beskrivs i DN idag. Det tidigare förslaget från Foster och Berg har nu bearbetats till det bättre. Jag tror att när det är färdigt 2020 eller 2021 kommer det att bli bra, bättre än idag. Betong kommer att ersättas av fritt strömmande vatten. De stora biltrafikytorna minskas medan gångbanorna och cykelbanorna blir större och genare. En ny gen cykelbro byggs utmed tunnelbanan mellan Söder och Munkbron. Man kommer att få fina utsiktsmöjligheter över Mälaren, Saltsjön och Gamla stan från Södermalmssidans övre plan. Man kommer att kunna passera Slussen till fots i öst-västlig riktning utan konflikt med biltrafiken både på Södermalmssidan och i Gamla stan. Dessutom kommer man att kunna passera över tunnelbanebron och Söderleden på en gångbana i det övre planet närmast vattnet vilket inte går idag.
Det nya förslaget till Slussen, flygperspektiv, Foster & Partners, Berg arkitekter. Klicka på bilden för att förstora den.En ny modern bussterminal kommer att byggas. Förhoppningsvis kommer Tvärbanan att knytas ihop med Saltsjöbanan och få sin slutstation här.
Det finns utrymme för många kaféer och liknande. Förhoppningsvis kommer den nya centrala byggnaden på Söder att få någon publik och kulturell funktion. Naturligtvis kommer även handel, hotell och kontor. Bebyggelsens skala på Södermalmssidan verkar vara hyggligt anpassad till den känsliga platsen. Det har alltid funnits bebyggelse på Slussens södra sida, tidigare mer än idag då det finns överdimensionerade trafikkaruseller i stället. Det är naturligt att den nya bebyggelsen får en viss stadsmässig täthet. Söder är en till stor del tätbebyggd stadsdel och det tillhör kvaliteterna. Naturligtvis hänger mycket också på hur arkitekturen utformas. Många detaljer är inte klara heller, men jag tycker det verkar lovande. Men kan man inte plantera träd någonstnas???
Några kommer naturligtvis att klaga på bebyggelsens volym. Andra på att man inte grävt ner tunnelbanebron och kanske också Centralbron i tunnel. Det är knappast realistiskt att göra detta, även om jag också skulle kunna önska bort dem. Och en del kommer att klaga på de åtta körfälten på bron mellan Gamla stan och Söder. Det krävs nog om man ska nå såväl Hornsgatan/Katarinavägen som Stadsgården/Söder Mälarstrand, men blir inte mer trafik av det skälet. Men man kan inte göra alla nöjda.
Tyvärr kommer det att ta tio år (minst) att bygga om Slussen. Jag ser inte fram mot ombyggnadsperioden. Man började med den första arkitekttävlingen för snart 20 år sedan och har återkommit med jämna mellanrum med nya förslag. Under tiden förfaller Slussen och betongen vittrar sönder, så det är dags att sätta igång nu.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar