torsdag 28 januari 2010

Stockholm kan bli mycket tätare utan skyskrapor

Stockholm kan bli mycket tätare utan skyskrapor - det var vår rubrik på det debattinlägg som jag och Alexander Ståhle skrivit i dagens nummer av Stockholms City.

I tidningen blev rubriken något mer tillspetsad. Men så här är texten i övrigt, för den som råkat missa tidningen:
Stockholm kan och bör bli mycket tätare, 0ch det kan ske utan att bygga skyskrapor, skriver arkitekterna Göran Johnson och Alexander Ståhle. Den senaste tiden har frågan om Stockholm behöver fler skyskrapor diskuterats i pressen. Stockholmsregionen växer som aldrig förr. Befolkningstillväxten innebära att vi kan bli 400 000-500 000 fler invånare om tjugo år, vilket motsvarar ett nytt Göteborg. Frågan är på vilket sätt den tillväxten bör ske.
Vi anser att om Stockholm ska få växa på ett långsiktigt hållbart sätt behöver staden bli tätare. Den täta staden är överlägsen inte bara därför att den ger förutsättningar för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik, utan också för att den är attraktiv både för invånarna och för företagen. Men den täta staden skapas inte genom ett begränsat antal skyskrapor i innerstaden och på några andra ställen. Stockholms innerstad är redan till största delen så tät som man rimligen kan begära för att få bra underlag för kollektivtrafik och service och en levande social miljö. Utanför innerstaden är det däremot alltför glest idag och stadsbebyggelsen så uppsplittrad att det är svårt att få tillräcklig närhet mellan bostäder, arbetsplatser och service.


GLEST. Hägersten, en förort som inte är så tätbebyggd.
Stockholms ytterstad är bara en fjärdedel så tät som innerstaden. Där finns den stora potentialen för förtätning i framtiden. Analyser som har gjorts av Spacescape AB på uppdrag av Regionplanekontoret och Stockholms stadsbyggnadskontor (Rapporten Tätare Stockholm) visar att en framsynt stadsutveckling med normala hushöjder kan ge upp till en fördubbling av bebyggelsevolymen. Det betyder att hela befolkningstillväxten kan ske inom ett tjugotal tunnelbaneförsörjda förorter och i grannkommunernas stadskärnor, alltså i de mest kollektivtrafiktillgängliga delarna av Stockholmsregionen utan att några skyskrapor behöver byggas. Denna förtätning kan dessutom ske utan att kraven på tillräcklig parkyta åsidosätts. En fördubbling av tätheten i delar av ytterstaden skulle innebära halva innerstadens täthet men fortfarande dubbla innerstadens parkyta.
Det går alltså att utveckla en tät och grön stad utan skyskrapor. Frågan om Stockholms stadssilhuett och höga hus måste diskuteras utifrån sina egna förutsättningar, inte med argumenten att skyskrapor skulle behövs för att Stockholm ska kunna bli en tät stad.
Göran Johnson, arkitekt SAR/MSA, Regionplanekontoret
Alexander Ståhle, tekn. dr, landskapsarkitekt, Spacescape AB

7 kommentarer:

 1. Bra artikel Göran, detta är något som behöver belysas tydligare i debatten och diskussionen, så det är fint att ni når ut med det, prövat DN eller SvD också?

  SvaraRadera
 2. Ja, vi försökte först med både SvD och DN. Men det passade ju bra med Norra station och Wolodarski i samma nummer och dessutom frågan om skyskrapor.

  SvaraRadera
 3. Tors torn verkar inte som en så bra idé. Rent allmännt så är min fundering den att om en exploatering är så satans dyr som överdäckningen av station och norra station beräknas bli, med konsekvensen att man måste ta till en extremt hög exploateringsgrad, så kanske man helt enkelt borde avstå...

  Är det något som på allvar diskuterats på Sthlms SBK eller hos er på RTK? Vilka är drivande för dessa projekt egentligen?

  SvaraRadera
 4. Vi har på RTK hittills utgått från att det är bra att knyta ihop Stockholm och Solna, samt att däcka över väg- och järnväg. men när konsekvenserna blir sådana som skisseras, borde man kanske överväga, till exempel om järnvägen till Värtan verkligen är nödvändig att behålla. Man krävde ju spår till Stadsgården när Hammarby sjöstad byggdes, men det är spår som inte används.

  SvaraRadera
 5. Det är vad ni har gjort hitintills ja - Istället för att utöka Stockholms innerstad till det mycket höga pris, både i kostnad av pengar och i kostnad av konsekvenser som dessa höga exploateringsnivåer ger med mörka lägenheter etc - Vore det inte en bättre idé att göra allvar av flerkärningheten som ni på RTK också driver?

  Dvs etablera en stadsstrukrur, om än med mer "rimlig täthet på höjden" kring någon/några av de utpekade regionala kärnorna?

  Är en utvidgning, med direkt anknytning till, Stockholms redan stora innerstad med 2600 bostäder verkligen så mycket värd?

  För hela regionens vidkommande känns det tveksamt. Att sedan Stockholms Stad och Solnas planeringskontor och politiker gärna tar del av den kakan är väl inte förvånande, men dessas egenintresse bör kanske underordnas regionen i detta fallet?

  SvaraRadera
 6. Stockholm har brist på tät stadsmiljö och tillskott av sådan är välkomna både vid Norra Station och i de regionala stadskärnorna. Staden är dessutom fragmenterad och full av barriärer. Att knyta ihop Stockholm och Solna är därför bra, liksom det är att knyta ihop fragmenterade förortsområden med tätare bebyggelse.

  SvaraRadera
 7. Alldeleles på rätt väg. Flera redan attraktiva förorter - pga t ex naturnärheten - kan bli ännu mer tilldragande genom förtätning.nya stadsdelscentra (typ Sollentuna Centrum) och genom att bättre förena olika stadsdelar med varandra.

  SvaraRadera