torsdag 21 januari 2010

IPCC har fel om Himalayas glaciärer

Dagens Nyheter rapporterade häromdagen om att en rapport som använts av FN:s klimatpanel (IPCC) om att Himalayas glaciärer kan vara borta år 2035 har visat sig vara ren spekulation. Forskaren bakom påståenden har erkänt att han bara gissat och inte använt sig av vetenskapliga fakta. DN bygger på en artikel i Sunday Times.

Det allvarliga är att IPCC har svalt uppgifterna med hull och hår utan granskning. Enligt DN har de felaktiga uppgifterna lagts in i IPCC:s rapport av en forskare som själv inte var expert på glaciärer. Oavsett vad IPCC brukar hävda tycks rapporten inte heller ha blivit peer review-granskad, så att det bristfälliga underlaget upptäckts. Kan det vara en felläsning i en rapport av Kotlyakov (1996) som skrev att glaciärerna till stor del skulle vara borta år 2350 och inte år 2035? I så fall ett fel på 315 år.
De felaktiga uppgifterna härstammar från den indiske forskaren Syed Hasnain som 1999 intervjuades av den populärvetenskapliga tidskriften New Scientist. Hasnain berättade i intervjun att han höll på att ta fram en rapport som verkade visa att glaciärerna i Himalayamassivet skulle komma ha smält år 2035 på grund av den globala uppvärmningen. Men rapporten var ännu inte publicerad och kontrollerad av oberoende forskare. När rapporten kom fanns inte årtalet 2035 med och Hasnain skrev också att endast en del av glaciärerna skulle riskera att smälta.
Trots detta citerade Världsnaturfonden år 2005 New Scientist i ett debattinlägg om tillståndet hos glaciärerna i Himalaya. Trots att Världsnaturfondens rapport inte var ett akademiskt arbete kom den att utan granskning användas som källa när IPCC:s forskare skrev sin egen rapport om tillståndet i Himalaya. I IPCC-rapporten lyftes dessutom årtalet 2035 fram som något fastslaget. ”Glaciärer i Himalaya drar sig tillbaka snabbare än i någon annan del av världen, och om den nuvarande takten fortsätter är risken att de ska försvinna till år 2035, och kanske tidigare, mycket hög om den globala uppvärmningen fortsätter i nuvarande takt”, skrev IPCC:s ansvarige, professor Murari Lal. Uppgifterna om avsmältningen av glaciärerna har också citerats flitigt i media.
Nu har uppgifterna om den snabba avsmältningen alltså visat sig helt fel. Forskare som uttalar sig för Sunday Times säger att isen i Himalaya omöjligen kan försvinna så snabbt. Det kommer att ta flera hundra år för glaciärerna att smälta med nuvarande takt. Dessutom kan inte de högst belägna glaciärerna smälta över huvud taget om inte temperaturen ökar med tiotals grader.
Ledande glaciologer hävdar enligt Miljöaktuellt att ett fullständigt upptinande fram till år 2035 är fysiskt omöjligt. ”Det är så fel så det är inte ens värt att diskutera”, säger Georg Kaser vid Innsbruck Universitet i Österrike. ”Det är helt enkelt omöjligt. Tänk på isens tjocklek, 200-300 meter, och på vissa ställen upp till 400 meter”, säger Jeffrey Kargel vid Arizonas Universitet.
Murari Lal säger till Sunday Times att han kommer att se till att det felaktiga påståendet tas bort ur IPCC:s framtida rapporter. Förtroendet för IPCC sjunker ytterligare. När upptäcks nästa fel?
Uppdatering kl. 21.00 den 21 januari 2010:
Läs gärna mitt inlägg på Newsmill idag med samma huvudbudskap.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar