fredag 18 juni 2010

Brist på parkeringsplatser är ett dåligt styrmedel

Stockholms stad vill få oss att åka mindre bil genom att begränsa antalet parkeringsplatser när man bygger nya stadsdelar. Frågan är om det är en bra strategi. När Norra Djurgårdsstaden byggs sätter man parkeringsnormen till 0,5 bilplatser per lägenhet. Miljöpartister, vänsterpartister och även Yimby tycker att den borde vara ännu lägre, kanske så låg som 0,3.
Tvärbanan i Hammarby sjöstad
Strategin har prövats tidigare i Hammarby sjöstad, men med nedslående resultat, trots bra kollektivtrafik med Tvärbanan. Normen för parkeringsplatser var inledningsvis 0,35 per lägenhet, men den höjdes till 0,5 när de borgerliga fick makten efter valet 1998. Den sammanlagda parkeringsnormen i de första etapperna var 0.55 bilar per lägenhet, vilket innebär att varannan lägenhet har tillgång till en parkeringsplats. Det faktiska bilinnehavet var enligt uppgift i Sickla Udde 0.9 bilar per lägenhet i september 2002. Det höga bilinnehavet och den låga tillgången på parkeringsplatser ledde till mycket debatt. De boende klagade och byggherrarna klagade. Det är svårt att sälja dyra lägenheter till hushåll utan bil, eftersom hushåll som har råd att lägga ner stora summor på sitt boende också har råd att ha bil.
Parkeringshus i Hammarby sjöstad
Idag är antalet lägenheter i Hammarby sjöstad 10 800 och antalet bilplatser 7 000, dvs 0,64 platser per lägenhet. Parkeringsplatserna fördelar sig på 4 000 i garage och 3 000 på gatumark. Bilinnehavet är 0,7 bilar per hushåll medan andelen hushåll med bil är 0,62. Antalet bilar borde alltså vara drygt 7 500. 500 hushåll är dessutom medlemmar i bilpool vilket är 6 procent av alla hushåll. Kommunen har alltså tvingats anpassa sig till verkligheten, men det förefaller fortfarande vara brist på parkeringsplatser i stadsdelen.
Elbil i Hammarby sjöstad.
Antalet bilar per hushåll är i genomsnitt 0,48 i norra innerstaden och 0,4 på Södermalm, alltså betydligt lägre än i Hammarby sjöstad och även lägre än andra områden i regionen. Men detta gäller alla hushåll, gamla som unga, förvärvsarbetande såväl som pensionärer. Hushåll i villa i förort har betydligt oftare tillgång till bil jämfört med hushåll i flerbostadshus i innerstaden. Enligt en studie från Regionplanekontoret är bilinnehavet också starkt kopplat till inkomst och familjetyp. Det är till exempel fem gånger sannolikare att en familj med två förvärvsarbetande har tillgång till bil jämfört med en ensamstående förvärvsarbetande. Man kan därför säga att med stor sannolikhet kommer bilinnehavet i nybyggda attraktiva områden som Norra Djurgårdsstaden att vara högre än för innerstaden i snitt. Många resor, till exempel fritidsresor, går till områden som inte har så bra kollektivtrafik. Människor som har råd löser transportfrågorna på ett praktiskt sätt, till exempel genom att köpa en miljöbil.
Det är dumt att försöka begränsa bilanvändandet genom att planera nya områden för att det ska uppstå brist på parkeringsplatser. Det är betydligt bättre att se till att de bilar, som ändå kommer att finnas, kommer att användas så lite som möjligt. Det gör man bäst genom att se till att kollektivtrafiken blir attraktiv och att det kommer att kosta att använda bilen.

1 kommentar:

  1. Hej!
    Det vi i YIMBY framförallt vänder oss mot är den tvingande norm som är just parkeringsnormen. Alltså att man från stadens sida tvingar exploatörer att uppföra ett visst antal p-platser. P-normen är ju inte en maxnorm utan en miniminorm. P-normen skulle kunna vara 0,0 men ändå skulle den byggare som så önskade kunna bygga fem parkeringsplatser per lägenhet om den så önskade (även om det förstås är något som sbk kanske skulle ha synpunkter på).

    SvaraRadera