måndag 3 oktober 2011

Avancerat tunnelbygge för Citybanan

Den gångna helgen har varit ett intensivt skede i bygget av Citybanan. Sprängningarna av tunnlarna för Citybanan har enligt Dn nu hunnit halvvägs. Det är fortfarande sex år tills bygget är klart.
Arbeten har en längre tid bedrivit med utsprängningen av tunneln under Kvarnberget och av den servicetunnel som skall ansluta där. Omedelbart söder om Kvarnberget finns en kortare sträcka av sand, grus och morän där en 350 m betongtunnel ska byggas fram till Södra station.
Det stora problemet är att denna tunnel ska byggas under några befintliga byggnader. En av dem är ”Konung Oscar I:s minne”, vid Björngårdsgatan 25, en byggnad av kulturhistoriskt värde som ska bevaras.
Det var änkedrottningen Josefina som lät uppföra denna byggnad till minnet av sin man, kung Oskar I. Josefina var född i Milano och dotter till Napoleons styvson Eugène de Beauharnais och Augusta av Bayern. De gifte sig 1823 när hon var bara 16 år och inte hade träffat sin man före bröllopet. 1859 dog Oscar I och Josefina blev änka.
År 1873, 50 år efter det att Josefina kommit till Stockholm, gjordes en insamling och pengarna gick till en byggnad för änkor och ensamstående kvinnor, som stod färdig 1875. Verksamheten har sedan länge flyttat till Bagarmossen. Sedan 1950-talet användes byggnaden för Mentalvårdsbyrån, senare kallad Psykoterapiinstitutet.
Just nu grundförstärker det tyska byggbolaget Bilfinger Berger Konung Oscar I:s minne och två andra fastigheter. Det går till så att man slår ned stålpålar i borrhål på vilka man stöder stålbalkar, som huset vilar på. Sedan gräver man ut under byggnaden och bygger ett nytt fundament för huset. En byggnadsteknisk prestation i den högre skolan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar