måndag 10 oktober 2011

Gotländska flistak

På södra Gotland förekommer på en del äldre byggnader tak som är täckta av tunna sandstenskivor, så kallade flistak. Det är numera en ganska sällsynt takform, men i områden med tillgång till sandsten var den förr ofta förekommande. Den bästa sandstenen togs traditionellt från sandstensbrott på Grötlingboudd. Utbredningsområdet begränsades förr mot norr av den naturliga gräns som barrskogsbältet tvärs över ön utgör, från Fröjel i väster till Östergarn i öster. Norr om denna linje dominerade förr faltaken.
Kattlunds i Grötlingbo
Några välkända byggnader som fortfarande har flistak är Kattlunds i Grötlingbo, med anor från medeltiden, Petsarve i Eke och Bottarvegården i Vamlingbo. 
Bottarvegården i Vamlingbo
Flistakshusen har takfall med en mycket flack lutning, mellan 16 och 20 grader, för att inte de tunga stenskivorna ska glida av. Dessutom har taken på grund av tyngden en särskild konstruktion med kraftiga längsgående åsar i ställer för mer traditionella takstolar. I små strandbodar räcker det med en ryggås medan det i manbyggnader krävs 2-4 sidoåsar. Åsarna vilar på byggnadens gavlar och på tvärgående innerväggar. Därigenom får flistakshusen ett karaktäristiskt utseende.
Idag finns bara ett femtontal bostadshus med sandstensflis på taken, men därutöver ett antal strandbodar, smedjor och andra typer av uthus. I Lau socken har det funnits ett fåtal hus med sandstensflis på taket, men tills för några år sedan fanns dock inte några av flistaken i Lau kvar, utan de hade bytts ut mot plåt eller andra material.
Sunnkyrke i Lau.
För några år sedan återfick glädjande nog dock Sunnkyrke i Lau sitt flistak och just nu håller ett flistak åter på att läggas på lammgården Botvide i Lau.
På Botvide i Lau läggs nytt flistak
Det är angeläget för byggnadsvården på Gotland att de fåtaliga flistakshusen bevaras för framtiden. De låga grå taken, de stora kalkputsade murytorna och de välavvägda proportionerna bidrar till att göra denna hustyp till en av de vackraste och mest intresseväckande inom den gotländska byggnadskulturen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar