lördag 1 oktober 2011

Fler invånare ger attraktivare stad

Den nya Stockholmsbilagan som Dagens Nyheter börjat ge ut är en bra ambition, som man knappast lyckas leva upp till i praktiken. Mest går man ut på stan och frågar folk vad de tycker om olika frågor, en sorts nonsensjournalistik alltså, men billig förstås. Jag hoppas att Dn höjer nivån framöver.
Ett bra tema var dock Dn:s belysning av hur Stockholm växer sig allt större och tätare, där landskapsarkitekterna Alexander Ståhle och Torbjörn Andersson fick representera motpolerna. Tyvärr finns inte täthetskartorna på nätet.
Stockholm växer snabbare än någonsin med uppåt 40 000 fler invånare per år i regionen, och om ett par årtionden blir Stockholms kommun en miljon invånare. På frågan ”klarar Stockholm en miljon invånare?” svarar Ståhle: ”Absolut. Det finns hur mycket plats som helst. Man kan fördubbla tätheten i många förorter, som Årsta, Johanneshov och västra Kungsholmen och bibehålla grönytorna.” Han anser också att det är samhällsekonomiskt rimligt att bygga höga hus vid Sveriges mest tillgängliga punkt, Centralstationen.
Ny bebyggelse i Årsta
Det håller jag med om. Det är bara innerstaden som är någorlunda tät, resten av Stockholm och regionen är gles eller mycket gles. Det finns nästan hur stor potential till förtätning som helst, utan att staden behöver breda ut sig mer. Och det skulle ge nästan bara positiva effekter,  ge en attraktivare stad och minska utsläppen per invånare - en mer miljövänlig stad.
Nya Årstafältet blir tätt och attraktivt
Alexander Ståhle säger att det finns ett nittioprocentigt samband mellan befolkningstäthet och antalet butiker, restauranger och kulturutbud. Därför är det ont om sådant utbud i de glesa förorterna men tätt i innerstaden, som också upplevs som attraktivare av de flesta. Det ger också mindre biltrafik och mer kollektivtrafik.
Torbjörn Andersson, professor vid SLU, anser tvärtom i Dn att Stockholm är ”på väg att rämna av befolkningstrycket”. Hans resonemang håller dock inte ihop logiskt, när han å ena sidan säger att vi måste lösa kollektivtrafiken och folk måste bo närmare jobbet, å andra sidan säger att vi ska bygga höghastighetståg och att folk ska bo i hela Mälardalen. Det gör varken att folk bor närmare jobbet eller att man åker mer kollektivtrafik. Det innebär i stället längre resor och mer biltrafik. Den relevanta frågan ställs däremot inte till honom i artikeln; hur skulle befolkningstillväxten stoppas? Vill han förbjuda icke stockholmare att mantalsskriva sig i Stockholm? I så fall borde han själv ta konsekvenserna av sitt resonemang och flytta härifrån (Södra Ängby), inflyttad från Skåne som han är.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar