tisdag 3 april 2012

Framtidens städer och regioner

I dagarna har äntligen antologin ”The Future of Cities and Regions” publicerats på Springer Verlag, där undertecknad medverkat med ett högst vetenskapligt bidrag med titeln ”Stockholm 2030”. Du kan hitta boken här. Det är resultatet av min medverkan i en workshop på världskonferensen för arkitekter i Turin 2008, då användningen av prognos- och simuleringsmodeller i samhällsplaneringen på olika nivåer stöttes och blöttes mellan professionella från när och fjärran. Det har tagit sin tid att också få dessa erfarenheter publicerade men nu finns dokumentationen äntligen. Tack Giuseppe och Luca för ert tålmodiga arbete.
Mitt bidrag handlar om hur modeller använts i regionplaneringen i Stockholm och speciellt i tillämpningen för den regionala utvecklingsplanen RUFS 2010. Detta arbete var alltså inte färdigt då konferensen hölls, men hann alltså gott och väl slutföras långt innan boken kom i tryck.
På pärmens baksida kan man läsa: This guide for tomorrow’s urban practitioner systematically explains fifteen best practices across three continents; it explores questions of broad interest for designing and planning the future of cities and regions. Key questions addressed are: Is simulation useful to explore the effects of different design, policy and planning strategies? Which approach will help manage the uncertainties of metropolitan areas both today and tomorrow ? What are the strengths and weaknesses of the different simulation practices for city leadership, public and private partnership, and citizen involvement? The book reviews computer models and media, socio-political initiatives, professional practices which help communicating the future effects of different design, political and planning strategies with a wide range of aims: from information, through consultation, towards active participation. These world best practices are considered according to four leading issues for urban and regional development, respectively Simulation, Scenario and Visioning, Government and Governance, and Scale. The book examines the approaches adopted technically and procedurally. The selected knowledge and the innovative tools used in each case study are among the most advanced and up-to-date in the professional and research fields. This volume successfully illustrates these innovative practices and methodologies in a straightforward and accessible way.
Du kan hitta boken här eller här eller här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar