fredag 30 augusti 2013

Bostadsförsörjningen för småfåglarna

Under sommaren fälldes delar av en döende oxel på tomten. Det visade sig att den ihåliga stammen varit boplats åt flera fågelfamiljer. För att i någon mån kompensera för den oavsiktliga förlusten av bostäder för fåglar, styckade jag upp lämpliga delar av den ihåliga stammen och gjorde holkar av dem och återskapade på så sätt bostäder åt fem fågelfamiljer på den gamla vedbodens gavel.
Den andra holken från vänster innehåller faktiskt två bostäder åtskilda av ett nyinsatt bjälklag, som ska klara fågelboverkets normer för ljudisolering. Lite Gaudi över det hela tycker jag.
Det ska bli spännande att se hur de nya holkarna tas emot nästa sommar. Den översta befintliga holken har varit mycket populär genom åren, trots att den är något sliten av ålder. I sommar har tre kullar kläckts i holken.
Nu väntar vi bara på att Attefall sätter fart på byggandet av nya bostäder för oss också.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar