fredag 30 augusti 2013

Södra Hällarna i Visby

Den senaste tiden har det varit ganska tyst om den eventuella kalkbrytningen i Bunge. Men under sommaren har en annan miljöfråga då och då kommit upp i den lokala pressen på Gotland. Det gäller frågan om att göra Södra Hällarna till naturreservat. Den frågan har nu drivits ända upp i regeringen av två lokala politiker från moderaterna och folkpartiet. Beslutet fattades av den rödgröna majoriteten i februari, men överklagades först till länsstyrelsen, som ansåg att inget fel begåtts, och som hänvisade till Mark- och miljödomstolen. Men domstolen konstaterar att eftersom det handlar om bildande av naturreservat så är det regeringen som får besluta i det här ärendet.
Södra Hällarna i Visby
Södra Hällarna är en del av det s k Visborgsområdet söder om Visby, omkring en kvadratkilometer längs havet mellan Färjeleden och Kneippbyn. Tidigare var detta militärt område, en del av P18. Stora delar av Visborgsområdet planeras för ny bebyggelse, bland annat flera tusen nya bostäder. Den tidigare borgerliga majoriteten ville bygga bostäder även väster om Toftavägen och även en ny arenabyggnad.
Sedan Gotland fått ny rödgrön majoritet vid förra valet 2010 ändrades inriktningen och tankarna på naturreservat konkretiserades. Det formella beslutet fattades redan i februari i år, men har inte vunnit laga kraft på grund av överklagandena.
Södra Hällarna med Visby hamn i bakgrunden
Södra Hällarna är en mycket vacker kustremsa som i huvudsak är obebyggd. Sedan den militära användningen av området finns en massa grusvägar kors och tvärs genom området och rester av rivna byggnader. Närmast Toftavägen ligger Visborgs kungsladugård från 1600-talet, som arrenderas av Leva Upplevelseby med café, bageri, växthus, keramikverkstad mm.
Det är ännu oklart när Södra hällarna i Visby kommer att stå färdigt som naturreservat.  Det regionen vill göra är bland annat att ställa i ordning parkeringsplatser och vägar som personer med rullstol kan använda, men eftersom ärendet överklagats kan man ännu inte sätta igång med det arbetet.
Nu håller området på att växa igen, och för att alla de sällsynta vildbin och fjärilar som finns där ska trivas är tanken att låta lamm beta i området.
Södra Hällarna mot söder
Vanligen brukar överklaganden handla om att man vill stoppa bebyggelse och bevara naturområden, men här är det alltså tvärtom. Alliansen har överklagat för att de vill bebygga delar av området, men det kan naturligtvis bara försena ärendet. Det är svårt att förstå att valda politiker inte accepterar majoritetsbeslut. Det är ju så demokratin fungerar.
Det är omkring 500 meter från Toftavägen till stranden, så bebyggelse av delar hade naturligtvis kunnat förenas med att den större delen av området bevarades obebyggd.  Men det finns mycket stora möjligheter att bygga tillräckligt med bostäder i Visby även utan att bebygga Södra Hällarna, t ex i Visborg öster om Toftavägen, men närheten till havet skulle naturligtvis göra eventuella bostäder attraktivare (och dyrare).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar