måndag 16 december 2013

Är Björklund verkligen liberal?

Jan Björklund är ju partiledare i Folkpartiet, ett parti som under efterkrigstiden har kallat sig socialliberalt, det vill säga verka för en kombination av frihet och social rättvisa.
Liberalism är ju en politisk ideologi med individens frihet som grundläggande värde. I detta ligger tankar som jämlikhet, individuell frihet, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati. Att varje människa har samma rättigheter, oberoende av exempelvis religion, kön, sexuell läggning och etnicitet, samt okränkbara rättigheter oberoende av kollektivets vilja.
Liberalismen har en humanistisk utgångspunkt. Förre folkpartiledaren är till exempel styrelseledamot i Förbundet Humanisterna, en svensk förening för främjande av sekularism och sekulär humanism. Bengt Westerberg är en genuin socialliberal.
Jan Björklund vill däremot ändra skollagen så att att skolavslutningarna åter ska kunna ske i svenska kyrkans hägn med psalmsång och präst. Det är idag tillåtet med skolavslutningar i kyrkan utan religiösa inslag. Jan Björklund vill nu att prästen åter ska kunna förkunna evangeliet i kyrkan för de stackars skoleleverna med eller mot deras vilja, och tydligen mer eller mindre oberoende av religiös bakgrund.
Jan Björklund säger i radions P1 att "på en del håll i landet har man firat skolavslutningen i kyrkan i generationer och det ska man kunna fortsätta med. Man får inte tvinga eleverna att delta i en kollektiv trosutövning i form av kollektiv bön, däremot får prästen berätta om varför vi firar jul och läsa julevangeliet. Det ska också kunna gå att avstå från helt. Skulle det vara så att någon elev eller några föräldrar känner stort obehag inför att delta så ska det finnas en möjlighet att avstå. Och det är rimligt även om väldigt få avstår i verkligheten.”
Jag undrar just vilken verklighet och vilket sekel Jan Björklund lever i. Att tvinga någon att delta i trosbekännelse eller läsa bön har inte förekommit i Sverige sedan 1800-talets slut. Behöver det verkligen sägas år 2013 att det inte är frågan om att återgå till 1634 års regeringsform och 1686 års kyrkolag, där man med kraft slog fast, att i Sverige skulle endast den lutherska läran vara gällande?
Sedan 1951 har vi full religionsfrihet i Sverige. Det är sedan dess tillåtet att lämna kyrkan utan att gå in i något annat samfund. Religionsfriheten i Sverige är numera en del av grundlagen. Sverige är ett sekulärt samhälle, där religionen blir en privat angelägenhet. Samhällets institutioner, där skolan är en del ska vara neutrala i religiösa avseenden.
De flesta svenskar är fortfarande med i svenska kyrkan, även om medlemantalet krymper hela tiden. Men var tredje svensk är inte med i svenska kyrkan. Ungefär 450 000 svenskar med bakgrund i muslimska länder saknar helt förankring i kristendomen. Ändå antyder Jan Björklund att så gott  som alla, utom kanske "någon elev eller några föräldrar som känner stort obehag inför att delta" faktiskt borde delta i den kyrkliga ceremonin. Så tänker man väl inte som liberal?
Risken är ju att regeringen får igenom förändringen med Sverigedemokraternas hjälp.
Kan inte Bengt Westerberg tala honom till rätta?
Läs även SvD och DN.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar