tisdag 10 december 2013

Stoppad bussterminal vid Slussen

Häromdagen stoppade mark- och miljödomstolen detaljplanen för bussterminalen vid nya Slussen av formella skäl. Kommunens handläggning av ärendet hade stora brister.
Kommer den någonsin att byggas?
Det gällde brist på programsamråd och att alternativ inte hade prövats. I januari i år godkände länsstyrelsen detaljplanen, efter en prövning i sak. Konstigt nog upptäckte tydligen inte länsstyrelsen de formella bristerna. Förutom att det är mycket uppseendeväckande att Stockholm inte klarar av formella krav på detaljplaneprocessen för ett av de viktigaste ärendena, och att länsstyrelsen inte ens upptäcker detta, är det nu mycket oklart vad som kommer att hända.
1. Ett scenario är naturligtvis att staden överklagar och får rätt i mark- och miljööverdomstolen, precis som för detaljplanen för Slussen. Men det är svårt att se hur mark- och miljöövedomstolen nu skulle kunna blunda för bristerna när mark- och miljödomstolen pekat på dem. Och går det verkligen att rätta till bristerna i efterhand? Måste man inte se till att de uteblivna samråden genomförs och att andra formella brister rättas till, bland annat alternativprövning? Det kräver ju att planprocessen börjar om från början? Skulle ärendet ändå återförvisas till mark- och miljödomstolen sker prövning i sak. Därefter kommer även detta beslut, oavsett vilket, naturligtvis överklagas igen. I vilket fall som helst kommer det att dra ut på tiden, sannolikt ganska länge, kanske flera år. Och vad gör man under tiden med Slussenbygget som ska påbörjas i sommar med rivningar? Kan man börja bygget utan att veta hur man ska göra med busstrafiken? Knappast, det vore nog oansvarigt. Men under riden fortsätter förfallet.
2. Ett annat scenario är att staden börjar om detaljplaneprocessen från början med programsamråd och alternativprövningar och hela baletten. Alla kommer väl att vara ganska utleda på processen vid det här laget. Och risken finns ju att det visar sig finnas ett annat fullt tänkbart alternativ, nämligen att hela bussterminalen slopas. Då behövs ingen ny detaljplan.
Under byggnadstiden för nya Slussen måste man under alla förhållanden inrätta ett provisorium. Det kommer att fungera fram till 2020, då nya Slussen kommer att vara färdig. Men sedan besluten om Slussen fattades har också principbeslut fattats om en tunnelbana till Nacka, som kommer att vara klar 2025. Den stora bussterminalen kommer alltså att fungera mellan 2020 och 2025, då helt nya förutsättningar inträder. Eller kanske snarare mellan 2023 och 2025. Bussterminalen är ju då överstor. Det är ingen övertygande lösning. Kanske bättre att förlänga provisoriet något.
Busstrafiken från andra sektorer angör som regel terminaler utanför innerstaden, till exempel från Tyresö och  Ekerö. Där har man tidigare haft terminaler i innerstaden, som flyttats längre ut när staden förtätas. Där har man inte byggt terminaler i bergrum. För Nacka-Värmdötrafiken har man gjort tvärtom. Där låg terminalen förr vid Folkungagatan/Tjärhovsgatan. Den har i stället flyttats mer centralt.
Busstrafiken från centrala Nacka.
3. Ett tredje scenario är alltså att staden och SL kommer överens om att en ny bussterminal med dagsljus i stället byggs vid Nacka Forum, där omstigning sker till tunnelbana. Det är ett ganska realistiskt alternativ. Det kanske inte kommer att uppskattas av alla som bor i Nacka och Värmdö, men desto mera av de skattebetalare, som skulle betala bussterminalen vid Slussen. Samt affärsinnehavarna i Nacka Forum, vars kundunderlag ökar kraftigt. Nyttan av tunnelbanan till Nacka förbättras och SL kan spara in pengar på busstrafiken, vars kostnader ju har ökat oroväckande. Flera hundra bussar som dagligen slipper köra den nästan 6 km långa sträckan mellan Nacka och Slussen fram och tillbaka i onödan. En bussterminal i Nacka kommer med säkerhet att bli mycket billigare än en som är insprängd i berget vid Slussen. Dessutom minskar trängseln vid Danvikstullsbron. En bussterminal i Nacka löser inte hela terminalproblemet. Men bussarna från Kvarnholmen, Finntorp, Sickla och Järla är inte så många och behöver kanske inte ha en terminal vid Slussen. De kan dels angöra andra tunnelbanestationer, dels fortsätta i innerstaden, kanske till Centralen. Detta kan lösas.
4. Ett fjärde scenario som däremot inte kommer att inträffa är att Slussen Plan B genomförs i stället. Det bygger ju på den gamla detaljplanen för Slussen, som inte längre gäller. Att påbörja en ny detaljplaneprocess, med nya överklaganden medan Slussen rasar ihop, i syfte att återgå till den gamla lösningen är knappast aktuellt.
Får jag göra en gissning kommer staden och SL att välja scenario 3 ovan, och sedan skylla på att de är tvingade av mark- och miljödomstolen.
P.S. Enligt dagens DN vill inte finansborgarrådet Sten Nordin (M) över huvud taget säga något om Slussens ombyggnad på måndagen. Och enligt Anders Sundström i DN dröjer det ändå så länge att det är lika bra att vänta på tunnelbanan. Och SvD påminner om att det också krävs en vattendom, som väntas komma i februari. Hur det nu går med det.
I en debattartikel i DN föreslås en bussterminal vid Henriksdal i stället för Slussen, men fortfarande i berget. Men är det verkligen någon reell förbättring? Säkert minst lika dyrt och vad löser det?

Uppdatering den12 december.
I dagens DN kan man läsa att staden nu har bestämt sig för att dels överklaga mark- och miljödomstolens beslut, dels sätta igång Slussenbygget så snart som möjligt och före valet näst höst. Det innebär att man kanske hamnar i en situation där man bygger om Slussen utan bussterminal, beroende på vad mark- och miljööverdomstolen kommer fram till. Sten Nordin säger också att terminalen blir mindre än planerat, dels beroende på beslutet om tunnelbana, dels på att SL inte vill betala för terminalen. Scenario 3 ovan blir därmed alltmer sannolikt.
Reflexion
Det är lätt att säga tänk efter först, när det gäller de påpekade formella bristerna. Det gällde ju brist på programsamråd och att alternativ inte hade prövats. Staden hade ju programsamråd när planprocessen inleddes. Behöver man verkligen ha nytt programsamråd därför att man väljer en annan utformning med terminal inne i Katarinaberget, en fråga som hanteras inom ramen för plansamråd. När staden valde alternativ fanns inte något beslut om en tunnelbana till Nacka. Ett sådant alternativ kunde man inte utgå ifrån, hur gärna man än skulle vilja. När planen väl är antagen och överklagad och mark- och miljödomstolen tänkt färdigt finns det däremot en överenskommelse om tunnelbana till Nacka. Det är ju lätt att konstatera att det hade varit bättre om man först hade beslutat om tunnelbana till Nacka och därefter tagit ställning till ombyggnaden av Slussen. Men så ser inte verkligheten alltid ut, och beslut måste ändå fattas utifrån den kunskap som finns vid varje tillfälle. Jag anar att mark- och miljööverdomstolen mycket väl kan komma fram till att detaljplaneprocessen faktiskt var korrekt, när den genomfördes. Även om den blev fel sen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar