torsdag 10 juli 2014

Förtäta städerna för solidaritet och rättvisa


För att lösa bostadsbristen och den orättvisa fördelningen av stadskvaliteter behöver staden förtätas. Detta kräver jag och några andra debattörer i Aftonbladet idag. 
Utgångspunkten är att skapa mervärden genom att utveckla grönytor och parker, förbättra servicen, minska biltrafik och buller och bygga ut kollektivtrafiken. Vi tror att det finns en alternativ stad, som är tätare, grönare, bilfriare, mer jämlik och mycket attraktivare än dagens. Förtäta för solidaritet och ökad rättvisa!

1 kommentar:

  1. Jag håller verkligen med om principerna, men tvivlar på genomförbarheten. Tyvärr är den modernistiska draken fortsatt livskraftig och stark; bilismen är fortfarande orörbar, hederlig kvartersbebyggelse motarbetas i stadsplaneringen och det urbana sprawlet breder ut sig i oförminskad takt. Därför säger innerstadsborna reflexmässigt nej till förtätning i deras närområde, de vet ju att nybyggen bara för med sig ful arkitektur och mer biltrafik. Förståeligt på sätt och vis, men ett stort misslyckande för stadsbyggnadspolitiken.

    Dessutom verkar många tro att förtätning innebär färre grönområden. De verkar föredra en skogsdunge omgiven av motorleder och köplador framför en trivsam innerstadspark. Här behövs lite folkupplysning.

    SvaraRadera