måndag 21 juli 2014

Jag är skeptisk…


Att vara skeptisk är att tvivla, inte att förneka. Den som säger sig inte vara skeptiker är alltså inte tvivlare utan troende. Eftersom jag tvivlade på Guds existens lämnade jag redan för snart 50 år sedan den kristna kyrkan. Något bevis har jag sedan dess inte sett. Vare sig för hans existens eller motsatsen.
Inom vetenskapen ifrågasätter en skeptiker giltigheten i påståenden om verkligheten, som saknar empiriskt stöd. Jag anser till exempel att det finns tillräckligt stöd för hypotesen att jorden är rund och jag tillhör således inte ”flat earth society” vilket en del icke-skeptiker/troende vill hävda.
Det är just nu osedvanligt varmt här på Gotland, men ännu varmare tycks det vara i Norrland. Detta är ju bara exempel på hur vädret kan variera från tid till annan. Enligt Kyotoprotokollet från den 11 december 1997 ska de årliga globala utsläppen av växthusgaser minska med minst 5,2 procent från året 1990 till perioden 2012. Detta i syfte att påverka den globala uppvärmningen. Vid klimatkonferensen i Doha 2012 förlängdes avtalet till år 2020. Men vi fortsätter ändå att åka bil, flyga och värma upp våra bostäder ungefär som förut, eller mer.
Det är nog bra att hushålla med energi och att minska utsläppen av växthusgaser, men kommer det att påverka den globala uppvärmningen och i så fall hur mycket? Och vad kommer det att kosta? Om vi ska sluta åka bil, flyga och värma upp våra hus krävs det nog att vi vet vad vi gör och varför.
Jag ifrågasätter inte att det pågår klimatförändringar. Det har blivit lite varmare under de senaste 200 åren. Jag antar att människans utsläpp av växthusgaser numera är en av flera orsaker till detta. Jag är däremot skeptisk till hypotesen att människans utsläpp av växthusgaser är den helt dominerande orsaken, i varje fall tills jag har sett tillfredsställande förklaringar till tidigare klimatförändringar. Klimatförändringar har ju alltid skett, även utan människans påverkan, och det vore mycket egendomligt om dessa naturliga orsaker plötsligt skulle upphöra.
 IPCC är till 95% säkra på att människans utsläpp av växthusgaser är en dominerande orsak till uppvärmningen sedan 1950. Men vad har då varit orsaken till uppvärmningen för 2000 år sedan eller den för 1000 år sedan? Båda av ungefär samma omfattning som dagens. Källa.
Jag är också skeptisk till om de framtidsscenarier som IPCC och andra klimathotstroende tar fram kommer att visa sig vara riktiga. De har ju inte varit korrekta hittills. Met Office förutspådde exempelvis ”en fortsatt uppvärmning under det kommande decenniet, där år 2014 förutsägs vara 0.30° ± 0.21°C [5 till 95% konfidens intervall (CI)] varmare än det observerade värdet för 2004.”

Prognosen visade en temperaturhöjning på 0,30 grader.  Med facit i hand visade i själva verket. Met Offices egna observationer visade att en avkylning på 0.014°C hade sket under decenniet 2004-2014. 
Med facit i hand hade det hade alltså varit mer korrekt att förhålla sig skeptisk till Met Offices utsagor än att tro på dem som en vetenskaplig sanning. Men de klimathotstroende lever i en egen värld där faktiska observationer inte är något att bry sig om. En mer skeptisk inställning vore sundare, eller hur?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar