tisdag 8 juli 2014

Kvarteret Mullvaden på Söder

Mitt på Södermalm ligger kvarteret Mullvaden, omgärdat av Hornsgatan, Timmermansgatan, Krukmakargatan och Torkel Knutssonsgatan.
Gården och fasad mot Krukmakargatan i kv Mullvaden 1974.
Kvarteret är kanske känt av två orsaker. Under 1977-1978 ockuperades fyra av de gamla omoderna 1880-talshusen mot Krukmakargatan. Ockupanterna ville stoppa den av Svenska Bostäder planerade rivningen. En av ockupanterna var skådespelaren Marika Lagercrantz, dotter till Olof Lagercrantz och syster till författaren David Lagercrantz. Hon har senare berättat om ockupationen i Reflex i SVT. Teatergruppen Jordcirkus skrev och framförde "Mullvadsoperan" på närbelägna Mariatorget och ockupanterna ordnade fackeltåg men allt blev förgäves.
Polisinsatsen mot Mullvaden 1979.
I september 1978 stormade polisen kvarteret. Jag stod utanför avspärrningarna och såg det hända. Husen tömdes och revs.
Svenska Bostäders motiv var att husen höll på att sätta sig och att en modernisering skulle bli för kostsam. Ockupationen av kv Mullvaden följdes av andra. Även om husen i kv Mullvaden revs ledde aktionen sannolikt till att rivningsvågen som varit mest intensiv under 1950- och 1960-talen så småningom ebbade ut och att det normala i stället blev modernisering och upprustning. 
1980-talshus på Krukmakargatan i kv Mullvaden på Södermalm. 
På platsen finns nu en modern, men ointressant 1980-talsbyggnad med bostadsrätter, som ägs av Bfr Ockupanten. I ett längre tidsperspektiv kan man sannolikt hävda att rivningen inte ens var ekonomiskt befogad, eftersom lägenheter i gamla, men moderniserade hus, idag betingar högre priser på bostadsmarknaden än hus från 1980-talet.
Den andra orsaken till att kvarteret är känt är att assessorn i Bergskollegium Emanuel Swedenborg hade sin malmgård där från 1743.
Emanuel Swedenborg, (1688-1772).
Swedenborg var förutom ämbetsman även andeskådare och mystiker och en av 1700-talets ledande vetenskapsmän i Sverige, hur nu detta kan förenas. I april 1745 upplevde han vid 57 års ålder sin stora vision – ett personligt möte med Jesus Kristus – som kom honom att ge upp den vetenskapliga banan för att i stället helt ägna sig åt andliga studier genom drömmar och visioner. Han talade med änglar, andar och avlidna personer och fick ett andligt uppvaknande. Han ansåg sig vara utsedd av Gud att skriva en himmelsk doktrin, baserad på en reformerad kristendom. Swedenborgianism, är idag en kristen rörelse med trogna sympatisörer och med kyrkor i bl a USA, Sverige och Afrika. Nya kyrkan i Stockholm finns t ex vid Tegnérlunden. 
Centrala Södermalm i mitten på 1700-talet.
I Swedenborgs trädgård på Hornsgatan i kv Mullvaden fanns ett lusthus med gul brädpanel och gråa dörr- och fönsterfoder där han sägs ha suttit och läst om somrarna.
Swedenborgs lusthus, Hornsgatan 43, akvarell av Herman Müller 1865.
Malmgården revs omkring 1880 men lusthuset i trädgården från 1767 bevarades. Det flyttades till Skansen 1896 och är sedan 1960 placerat i rosengården.
Swedenborgs lusthus på Skansen.
Huset från 1767 är kvadratiskt och har säteritak vilket ger det en ålderdomlig prägel. Färgsättningen med ljust gula fasader med grå inramningar var modernt på 1700-talet och imiterade dyrare material som sandsten och liknande. Stora rummet med hans orgel har målade tapeter och över dörren till det forna bibliotekets förrum finns ännu ett vackert blyinfattat fönster.
På gården i kvarteret Mullvaden finns numera en för 25 år sedan nybyggd kopia av Swedenborgs lusthus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar