måndag 28 september 2015

Stoppa gula linjen

Nyligen argumenterade jag för behovet av en ny tunnelbaneplan, den första på 50 år. Bakgrunden är att överenskommelsen om utbyggd tunnelbana från 2013 och diskussionerna därefter präglas av kortsiktighet, ad hoc-mässiga förslag och brist på långsiktighet och helhetssyn. Prognoser pekar på en befolkningstillväxt på mer än 1 miljon till 2050, varav två tredjedelar mycket väl kan påverka tunnelbanans upptagningsområde. Detta ställer krav på stora kapacitetshöjningar vilket kan göras med nya linjer om dessa planeras klokt.
Viktor Barth-Kron i DN
När jag läser Veckans Viktor Barth-Kron i dagens DN med rubriken ”Allvarligt talat. Vad är det som pågår? Stoppa gula linjen” får jag vatten på min kvarn. Han undrar vad vi ska ha gula linjen till, en sträckning där vi ändå kommer att ha spårtrafik genom pendeltåget på sträckan Odenplan-Arenastaden. Som lök på laxen vill Solna dra vidare gula linjen till Ulriksdal, dit det också finns pendeltåg. Utredningar från SL avfärdar förlängning till Täby, eftersom den inte skulle ge tillräcklig nytta. Söderut kan den inte förlängas, med det ytliga stationsläge som har valts, där man annars kunde få en västlig sträckning över Saltsjö-Mälarsnittet. Men Stockholm vill i stället ha en blå linje där. Enligt KTH är den samhällsekonomiska nyttan av den gula linjen ”sorgligt låg”.
Så jag upprepar Viktors fråga: Vad ska man då med gula linjen till? Landstingets ekonomi är hårt pressad. Ändå tycks man vilja kasta bort pengar på tunnelbanor utan framtida utvecklingsmöjligheter och med mycket låg samhällsekonomisk nytta.
En av de linjer Stockholm vill prioritera för framtida förhandlingar är en västlig tunnelbana mellan Alvik och Vällingby via Bromma flygplats (om Bromma flygplats läggs ned). Men kopplar man Brommabanan till Gröna linjen vid Alvik bygger man in en rejäl överbelastning redan från början. Mellan Alvik och Gullmarsplan går tunnelbanan med ett tåg varannan minut i högtrafik redan idag. KTH-studien som ligger bakom har bara räknat med 43 000 bostäder för 70 000 nya invånare. Det är nog i lägsta laget.
Bromma parkstad enligt MP:s vision.
Miljöpartiet vill bygga 50 000 lägenheter. Kanske är det orealistiskt många, se granskning här. Med samma boendetäthet som i Hammarby Sjöstad innebär det 112 000 boende, mycket mer än vad KTH har räknat på. Lägger man dessa ovanpå de 190 000 som redan bor inom Gröna linjens västra upptagningsområde (från Alvik västerut) innebär det 300 000 boende, vilket är en överbelastning med ca 50 %. Kanske är det mer realistiskt att räkna med ca 80 000 invånare. Det blir i så fall "bara" 270 000 boende långs gröna linjen västerut eller en överbelastning med 35 %. Men till det ska man också lägga kommande förtätning på gamla sträckan Alvik-Hässelby. Ekvationen går ändå inte ihop.
Inom gröna linjens södra upptagningsområde bor idag 190 000 invånare. Redan det är så mycket att man vill lägga om Hagsätragrenen på blå linjen för att möjliggöra framtida förtätning. Så det kommer att behövas andra lösningar, men vilka?

7 kommentarer:

 1. Det är bara att hålla med. Jag kan citera mig själv från ett inlägg på yimby:

  "Jag tycker detta visar väldigt tydligt hur dåliga vi är i Stockholm på att få till vettig kollektivtrafikplanering. Det enda rimliga här hade ju varit att bygga som det var tänkt från början: en enstations avgrening av gröna linjen till Karolinska, samordnat med bygget av Citybanan. Det finns kapacitet så det räcker mellan Odenplan och Alvik, och allt var planerat och klart redan för närmare tio år sen. Då hade man löst KS trafikförsörjning och sen haft händerna fria för att planera den nödvändiga nya nord-sydliga linjen helt oberoende av Hagastaden och Karolinska. Istället började man hatta om en spårväg och sen föll man till föga för populistiska synpunkter om ytterligare två minuters väntetid i Alvik, och så landade man på klassiskt Stockholmsvis i en bedrövlig halvmesyr med en meningslös linje och en ny uppgrävning av Odenplan."

  Kan tilläggas att jag skulle vara mindre negativ om man planerade för en förlängning av gula mot Sabbatsberg/Västra City och vidare söderut. För djup station vid Odenplan säger de, men den skulle inte bli djupare än den nya stationen i Sofia.

  SvaraRadera
 2. "Gula" linjen är helt okej som avgrening till enbart KS/KI, fast det gör ju en avgrening mot Bromma omöjlig som du säger (dock kan man ju dra en linje till Bromma från blåa linjen). Ett annat alternativ är att dra den till Solna C, istället för Solna S. Det är nog betydligt mer nytta med en välkommen bytesmöjlighet inom T-banesystemet.

  Bäst är kanske ändå att stoppa allt som du säger, men då blir det ju svårt med kollektivtrafik till Hagastaden. Bäst hade väll varit en pendeltågsstation där.

  SvaraRadera
 3. Om man grenar av gröna linjen vid Odenplan mot Arenastaden får man visserligen fördelen att fler kan resa vidare mot City utan byte. Tyvärr minskar man samtidigt kapaciteten på resten av gröna linjen mot Hässelby. Det är alltså inte heller en bra lösning.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lösningen blir väll rimligen att man grenar av gula linjen utanför rusningstid (då gröna linjen västerut har massa extra kapacitet), medan att man kör en skyttel under rusningstrafik. Om gör en ordentlig samhällsekonomisk kalkyl lär det nog visa sig att det är bäst att köra de nya spåren som en "gren" av gröna linjen redan från början, även om befolkningstillväxt i västerort nog senare kommer att tvinga fram en skyttellösning.

   Radera
  2. Jag håller med Martin. Har för mig att man utredde kapaciteten och kom fram till att det inte var något problem med en avgrening. Men slår man i taket under rusningen nu eller i framtiden så kunde man köra en skyttel, under förutsättning förstås att man inte bygger längre än till KS/Hagastaden. Arenastaden har ju redan pendeltåg direkt till Odenplan och behöver inte T-bana parallellt.

   Eller så kan man bygga gula linjen Arenastaden-Odenplan i det djupare stationsläget, och så söderut mot Sabbatsberg, Västra City och vidare. Problemet nu är att man slår ihop två olika lösningar till något som bara blir dåligt.

   Radera
  3. Om man gör en grön avgrening mot hagastaden så skulle man ju kunna låta den fortsätta mot blå vid Solna C (Det fanns väl vissa planer för detta, eller hur?)
   Kapacitetstappet skulle man kunna kompensera genom att koppla loss ropstensgrenen vid Östermalmstorg från röd och leda den över Norra city i östvästlig riktning och fläta in den på grön vid thorildsplan.(En sådan sträckning skulle också kunna göra en mer västlig korsning av mälarsnittet mer användbar om man kopplade på den till östvästtunneln vid Fridhemsplan och möjliggöra tätare trafik på röd mot mörby)

   Radera
  4. En sådan lösning borde kunna fungera, och som du säger ha vissa fördelar, till exempel kapacitetshöjningen mot Mörby (och vidare mot Nordost).

   Radera