fredag 12 juli 2013

Ny bok om planering i Sverige

En ny bok om svensk samhällsplanering på engelska har nyligen utkommit, med titeln Planning and Sustainable Urban Development in Sweden. Boken behandlar dels det svenska planeringssystemet, dels ett antal exempel på projekt och processer på nationell, regional och lokal nivå som bidrar till en hållbar stads- och samhällsutveckling i Sverige. Jag har skrivit en av artiklarna, Regional Planning in Sweden. Boken kan beställas hos Föreningen för Samhällsplanering.
Innehåll
Sustainable development in a Swedish perspective
Kristina Nilsson, professor, Luleå Tekniska Universitet
Planning in a New Reality – new conditions, demands and discourses
Göran Cars, professor & Carl-Johan Engström, gästprofessor, KTH
The Swedish Planning Legislation – a historic perspective
Gösta Blücher, f d generaldirektör/adj professor (tidigare Boverket & BTH)
The Swedish Planning System in a Legal Perspective – the PBA and related legislation
Reigun Thune Hedström, seniorkonsult, Reigun consult (tidigare SKL)
Swedish Regions and Regional Development – in a Swedish and European Perspective
Ulf Wiberg, professor, Umeå universitet
Regional Planning in Sweden
Göran Johnson, arkitekt SAR-MSA (tidigare Regionplanekontoret, Stockholms läns landsting)
Local Democracy and the Swedish Administrative System
Eva Hägglund, civilingenjör, Sveriges kommuner och landsting
Implementation of Development Projects
Thomas Kalbro, professor, KTH
Urban Policy and Strategic Urban Development
Charlotta Fredriksson, TeknD, konsult, WSP Analys & strategi
Multi-level governance for environmentally sustainable urban development
Mats Johan Lundström, tekn. Lic, KTH
Exporting Swedish Know-How and Expertise in Sustainable Urban Development
Ulf Ranhagen, adj professor, KTH
Swedish Transport Planning – a New Deal in a New Reality
Susanne Ingo, arkitekt SAR-MSA, utvecklingsstrateg, Trafikverket
Housing and Housing Policy
Bo Bengtsson, professor, IBF/Uppsala universitet
Sustainable Urban Development in a Social Perspective
Micael Nilsson, fil. Dr, verksam vid Boverket
Communicative Planning Processes - Involving the Citizens
Johan Wänström, fil. Dr, Linköpings universitet
Public Space in the City
Torbjörn Andersson, adj professor, SLU Ulltuna
I bokens andra del presenteras ca 15 svenska stadsutvecklings- och planeringsprojekt, bl a från Lund, Malmö, Kristianstad, Växjö, Göteborg, Västerås, Stockholm och Göteborg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar