söndag 14 juli 2013

Ökar antalet självmord?

Medierna är inte alltid så noga med detaljerna. Huvudsaken verkar ofta vara att kunna slå larm oavsett om det är befogat eller ej. ”Kolla aldrig en bra story” är ett bevingat uttryck i pressen. Enligt radioprogrammet Medierna häromdagen skrämde Dagens Nyheter upp Sveriges diabetiker när man påstod att diabetesmedicinen Metformin riskerar att förgifta patienterna och att antalet sådana fall tiodubblats sedan millennieskiftet. Men DN hade fått viktiga fakta om bakfoten, eller kanske aldrig kollat ordentligt.
I går skrämdes DN på nytt med rubriken ”antalet larm om självmord ökar”. Enligt DN ”ökar självmordslarmen stort i Stockholm. Hittills i år har polisen fått 1 969 larm om självmordsförsök, över hundra fler än samma period förra året.” DN fortsätter: ”Förra året skrev polisen 30 procent fler rapporter om självmord eller självmordsförsök än året innan och antalet verkar fortsätta att stiga. Bara i juni månad uppgick självmordslarmen till 427 stycken.” Enligt det diagram som redovisas bredvid artikeln var ökningen av antalet larm under första halvåret 2013 dock inte 100 som anges i texten utan bara 14, en ökning med mindre än 1 procent. Den verkliga ökningen ägde rum mellan 2011 och 2012, medan nivån nu ligger kvar på samma nivå. Rubriken på diagrammet om larmen handlar dessutom om självmord, inte om larm!
Nu är statistiken för larm om självmord inte samma sak som vare sig självmordsförsök eller självmord. Alla självmordsförsök rapporteras inte till polisen. Även t ex räddningstjänsten och SOS Alarm kan beröras. Trafikolyckor med dödsfall som följd är ibland självmord och dödsfall vid järnvägstrafik nästan alltid självmord, även om det kan vara svårt att veta säkert. Det finns alltså både dubbelrapportering och underrapportering. Det går ca 10 självmordsförsök på ett fullbordat självmord. 
Men DN drar ändå följande slutsats: ”Om antalet larm följer tidigare utveckling kommer självmorden och självmordsförsöken att vara rekordmånga i år.” Hur man nu kan dra slutsatsen om antalet självmord utifrån antalet larm som polisen fått om detta.
Under de senaste åren har det dessutom pågått ett samarbetsprojekt mellan Polisen, SOS Alarm Brandförsvaret och Landstinget om för att gemensamt diskutera åtgärder att förebygga och förhindra självmord i länet (SPIS). Enligt DN har Stockholmspolisen skrivit 1 969 rapporter om misstänkt självmord, en ökning med en tredjedel på bara fyra år, som av en händelse just så länge som SPIS-projektet har pågått. Kanske har detta projekt påverkat larmfrekvensen? En del i projektet har ju handlat om att använda samma larmsystem, att åka på fler larm för att rädda fler liv.  
Som jag har nämnt i en tidigare blogg har i verkligheten antalet självmord minskat kraftigt i landet sedan en lång följd av år. För flertalet åldersgrupper har antalet självmord minskat kraftigt sedan 1980. 
Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa vid Karolinska Institutet redovisar statistik över säkra och osäkra fall av självmord i Sverige. Enligt statistiken ligger antalet självmordsförsök på ungefär samma nivå från 2005 till 2011. Räknat per capita har det skett en minskning med 2,7 procent, befolkningen ökar ju i antal.
DN:s artikel handlar ju om självmord i Stockholm. Men även i Stockholm sjunker antalet självmord. Så här ser statistiken ut mellan 2005 och 2011, med trendlinje inlagd.
Antalet självmord i Stockholms län 2005-2011
En svagt sjunkande trend alltså. Men eftersom befolkningen samtidigt ökar är det intressantare att titta på frekvensen, dvs antalet självmord per 100 000 invånare. 
Antalet självmord per 100 000 invånare i Stockholms län 2005-2011.
Alltså en klart sjunkande självmordsfrekvens mellan 2005 och 2011, ca 11 procent mindre eller nästan 2 procent per år. DN:s artikel pekar i så fall på ett trendbrott för utvecklingen efter 2011 och fram till 2013. Där finns inte sjävmordsstatistiken klar att hämta ännu från Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, där jag hämtat övrig statistik, men det finns inte heller någon annan grund för att anta att vare sig självmordsförsöken eller själmorden ökar. Något rekord lär vi knappast få, som DN spekulerar i, åtminstone inte om vi räknar utvecklingen från 1980-talet.

Uppdatering den 15 juli
Idag har DN Sthlm en uppföljning, där man meddelar att en specialgrupp som skulle hjälpa Stockholmspolisen att rädda liv har stoppats. Fortfarande hävdar DN att "självmorden ökar i stor omfattning i Stockholm", dock utan att visa en enda siffra som faktiskt visar att detta sker. Den statistik som finns visar däremot att självmorden minskar i Stockholm och i landet som helhet. DN låter Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd komma till tals och framföra sin upprördhet över "felaktiga" beslut på ledningsnivå.
Dramaturgin börjar klarna kring denna konstruerade larmrapport.  Det kan väl aldrig vara så att DN i sommartorkan bara okritiskt återgett vad påtryckargrupper och direkt inblandade i den nedlagda specialgruppen hävdar utan att först granska fakta?

Att sjävmord förekommer i så stor omfattning är naturligtvis förfärligt och förebyggande arbete är nödvändigt. Men samtidigt ska nyheter bygga på fakta och ingenting annat.   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar