måndag 4 november 2013

Gamla Stockholm under Södermalmstorg

Häromdagen passade jag på att kika ner bakom avskärmningarna vid Södermalmstorg. Där har man börjat gräva för nya Slussen, men först måste arkeologerna göra sitt. Det är fascinerande att se hur man gräver fram äldre gatunivåer, som lager på lager.
Någon meter under Södermalmstorgs asfalt ligger fortfarande spårvagnsspåren kvar från 1870-talet. 
Då fick Stockholm spårvagnar, ett system söder om Slussen och ett annat norr om Slussen. Däremellan fick man traska till fots.
Ännu längre ner ligger kullerstenen från Brunnsbacken från gaturegleringen i slutet av 1600-talet. Brunnsbacken ledde brant ner från Hornsgatan mot Strömmen norr om nuvarande Stadsmuseum, dåvarande Södra stadshuset. Mitt i backen fanns en brunn, därav namnet.
Brunnsbacken på 1700-talet avbildad av Johan Sevenbom. Nuvarande Stadsmuseum till höger och Pelikanhuset till vänster.
Norr om backen låg det hus som inrymde den berömda restaurang Pelikan. Två meter under Brunnsbackens kullersten hittar man en äldre gata med kullersten och bebyggelse. Gatan är från tiden före Stockholms gatureglering, det vill säga från början av 1600-talet. Man hittar källare från hus av tegel som fanns här redan tidigare. Hur mycket tidigare? Ja, kanske från 1500-talet eller rentav 1400-talet, alltså slutet av medeltiden.
500 år gamla murar under Södermalmstorg.
I källaren finns en stor spis. Det medeltida gatunätet vindlade sig upp på Söders höjder och följde topografin. På bägge sidor av gatan fanns kvarter med bebyggelse, bättre hus av sten och tegel eller enklare bodar. Mycket av det gamla Stockholm ligger kvar några meter under nuvarande marknivå. Det var för besvärligt att riva mer än nödvändigt. Man bara skottade över sand och grus och byggde nytt ovanpå. Här finns det gamla Stockholm ännu kvar, från tiden då danskarna intog Stockholm och Gustav Vasa senare återtog staden. För 500 år sedan borde vattnets nivå varit 2-3 meter högre än idag, med tanke på landhöjningen. Det här huset borde ha legat nära strandkanten med andra ord. Man känner historiens vingslag.
Mer att läsa här på Stadsmuseums hemsida, varifrån bilderna också är hämtade.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar