torsdag 28 november 2013

Om åsiktsfrihet i Sverige

"Jag delar inte dina åsikter, men jag är beredd att dö för din rätt att framföra dem."
Ett bra citat, tycker jag, som kort sammanfattar grundtanken i ett fritt och demokratiskt samhälle. Det tillskrivs Voltaire, men skrevs av Evelyn Beatrice Hall 128 år efter Voltaires död i hennes bok Voltaires vänner från 1906. Enligt Hall sammanfattar det ändå Voltaires tankar.
Voltaire
Att fritt kunna uttrycka sina åsikter brukar anses som en av demokratins grundvalar. I Sverige är åsiktsfriheten grundlagsskyddad enligt regeringsformen: "Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad ... yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor". Sverige har antagit den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna där det framgår att "Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser".
Trots detta står åsikts- och tankefriheten i praktiken inte särskilt högt i kurs i Sverige, där bara en tanke i taget verkar kunna tillåtas. Efter Dan Josefssons dokumentärfilm Kvinnan bakom Thomas Quick försvarade justitierådet Göran Lambertz de nu upprivna domarna mot Quick i en debatt mot Josefsson och Leif G W Persson. Vad han faktiskt sade i debatten var inte att Thomas Quick är mördare, utan att han nu ska betraktas som oskyldig. Det han sa var att domarna var riktiga då de tillkom, då Quick också erkände morden. Nu har situationen förändrats.
Göran Lambertz
Nu har Lambertz kritiserats av riksdagsmannen Morgan Johansson, som tycker att Lambertz bör tänka på sin framtid. Att en riksdagsman anser att Lambertz bör avgå på grund av sina uttalanden är uppseendeväckande. I synnerhet som han är ordförande i justitieutskottet. Det borde snarare rendera i krav på Morgan Johanssons avgång.
Morgan Johansson
Även vänsterpartiets rättspolitiska talesman Lena Olsson stämmer in i kraven på Lambertz avgång.
Lena Olsson
Även den facklige företrädaren Anders Alenskär kritiserar nu Lambertz för hans uttalanden och anser att han bör avgå som justitieråd i HD. Han gör det genom att felcitera vad Lambertz faktiskt har sagt. Han har inte pekat ut Sture Bergwall (f d Thomas Quick) som skyldig. Vad han säger är att domarna var riktiga då, med erkännandet, inte att de är riktiga nu, när han har tagit tillbaka sina erkännanden. Att en domare, som Alenskär är, inte kan hålla reda på fakta är uppseendeväckande. För mig är det dessutom fullkomligt orimligt att en facklig företrädare på detta sätt kritiserar en medlem av den egna kåren. Om någon agerar oetiskt är det Alenskär själv.
Anders Alenskär
Morgan Johansson och Anders Alenskär har aldrig hört talas om Voltaire.
Quick dömdes för de åtta morden av olika tingsrätter och ett antal olika domare under åren 1994-2001. Under dessa år var Lambertz nuvarande åsikt gängse, att domarna var korrekta, även om de ifrågasattes på sina håll. Det är knappast något uppseendeväckande uttalande i dag att säga att de var korrekta då. Det är ju vad han säger.
För att undvika alla missförstånd: Jag är inte insatt i sakfrågan. Jag har inte läst domarna, inte heller Hannes Råstams eller Dan Josefssons böcker. Jag har följt vad dagspress och TV förmedlat, och på dessa grunder tror jag att Sture Bergwall är oskyldig till de åtta morden. Jag vet inte om domarna var riktiga då. Det har inte med saken att göra. Man ska ha rätt att uttrycka andra åsikter än majoritetens utan att råka ut för fackets eller statens kritik i Sverige. Bemöt Lambertz åsikter med sakliga skäl. Det räcker.

2 kommentarer:

  1. Ingen lyssnar längre till vad Lambertz säger i sak.

    SvaraRadera
  2. Det är skillnad på att visa att en man som erkänner KAN vara skyldig och att ,som senare, visa att han mot sitt nekande är skyldig. Att påstå att juridik är svart eller vitt är en förenkling!

    SvaraRadera