fredag 22 november 2013

Klimatförändringar då och nu

Det pågår ett klimatmöte i Warszawa, men deltagarna tycks ha svårt att komma fram till överenskommelser om lämpliga åtgärder. Representanter från fattiga länder, som drabbats av eller hotas av katastrofer, kräver insatser från rikare länder, som orsakat utsläppen av koldioxid. Det är inte så konstigt eftersom media driver på. I DN kan man läsa om att ”flera extremkatastrofer inträffat, som kan bero på eller förvärrats av klimatförändringar: supertyfonen ”Haiyan” i Filippinerna, stormen ”Hilde” i Norge och norra Sverige, ovanligt kraftiga tornador i USA och ett våldsamt skyfall på Sardinien som häromdagen dödade 18 personer.” Men i IPCC:s rapport finns inte dessa samband mellan klimatförändringen och extremväder verifierade. Så varför bedriver då media denna kampanjjournalistik, i stället för att bedriva granskande journalistik?
Enligt IPCC:s rapport är dock bevisen nu än mer övertygande om att människan ligger bakom uppvärmningen av jorden, med 95 % säkerhet! Men titta då på dessa två kurvor:
Ovanstående kurva visar den globala temperaturens utveckling mellan 1900 och 1956.
Ovanstående kurva visar den globala temperaturens utveckling mellan 1956 och 2013.
Det finns påfallande likheter mellan dessa båda bilder. Den övre kurvan visar en temperaturökning på omkring 0,35 grader Celsius under den redovisade tidsperioden och den nedre omkring 0,40 graders temperaturökning. Den tidiga temperaturökningen beror till övervägande del på naturliga faktorer, den senare huvudsakligen på människans utsläpp av s k klimatgaser, detta enligt IPCC. Men varför har de naturliga variationerna upphört? Det förklarar inte IPCC.
Det typiska i diagrammen är i själva verket de återkommande variationerna. Fram till omkring 1912 minskade temperaturen, därefter ökade temperaturen stadigt under drygt 30 år, tydligen beroende på naturliga orsaker. Därefter var det åter avkylning under drygt 30 år fram till 1978, trots att utsläppen av koldioxid accelererade efter andra världskriget. Faktum är att experter på 1970-talet varnade för den globala avkylningen, som kunde leda till en ny istid.
”Världen har kylts ned kraftigt under cirka tjugo års tid. Om den nuvarande trenden fortsätter, kommer världen att vara ungefär fyra grader kallare år 1990, men hela elva grader kallare år 2000. Det är ungefär dubbelt så mycket, som det skulle krävas för att leda till en ny istid. Vi har ungefär fem år på oss att göra något för att förhindra detta.”
Detta är ett citat från 1970 av den amerikanske ekologen Kenneth Watt, Swarthmore College, USA. (Källa: Gösta Pettersson, Falskt alarm). Då trodde man att industriella utsläpp var orsaken till den då pågående avkylningen.
Efter 1978 ökade temperaturen åter fram till 1998, medan temperaturen därefter har legat still under 15 år.  Enligt IPCC var uppvärmningen denna gång, i motsats till förra gången orsakad av människan. Denna uppvärmning under en period på omkring 20 år är vad IPCC bygger sina modellscenarier på om en framtida global uppvärmning. Under de senaste 70 åren har vi haft omkring 20 år med uppvärmning och 50 år utan uppvärmning.
Är det konstigt att man har svårt att komma överens i Warszawa?

Uppdatering 23 november
I DN:s Framstegsbloggen påminner Anders Bolling om att det har förekommit stormar med avsevärt fler dödsoffer tidigare, ja 100 000-tals dödsoffer. Det sker inte längre på grund av bättre hus, fler vallar, mer utbildning och teknik för information. Med fortsatt utveckling kan framtida stormar bemästras ännu bättre. Däremot kommer inte stormar att kunna förhindras, oavsett framtida utsläpp av koldioxid.

Uppdatering 26 november
Klimatupplysningen kan man läsa att det inte finns någon tendens till att extremväder skulle bli vanligare. Det framgår till exempel av den här bilden över tornados i USA de senaste 60 åren.
Tendensen är snarare något nedåtgående. På vilket sätt skulle den visa på "ovanligt kraftiga tornador i USA" som DN påstår ovan? Inte särskilt ofta under senare år i alla fall. De värsta inträffade ju för 40-50 år sedan. Den dödligaste tornadon inträffade 1925 med 2027 döda, alltså för nästan 90 år sedan. Minnet tycks vara kort. Eller viljan att ta reda på fakta svag.

1 kommentar:

  1. Mötet i Warszawa var helt onaturvetenskapligt. Det var upplagt för konflikt eftersom det handlade om pengaöverföring som kompensation för de skador som vårt välstånd ger fattiga länder.
    NGOs står på de fattiga ländernas sida. Kanske eftersom de får del av samma pengaflöde?

    SvaraRadera