måndag 30 juni 2014

Skillnaden mellan blocken ökar

Nu har fyra opinionsinstitut – Ipsos, Sifo, Demoskop ochj Novus - levererat sina junimätningar inför riksdagsvalet. Jag har nu vägt ihop dessa fyra undersökningar som denna gång representerar drygt 7 400 intervjuer. Några undersökningar påbörjades redan i slutet av maj och andra har ägt rum under den senaste tiden. Det kan fortfarande finnas en viss påverkan av EU-valet, särskilt för de undersökningar som gjordes tidigt. Ändå är läget ganska stabilt.
Totalt sett ökar skillnaden mellan blocken något, detta oavsett om man räknar in FI i det rödgröna blocket eller ej. Skillnaden är nu nästan 17 procent, vilket kan jämföras med omkring 11 procent i december. Detta om man räknar in FI i de rödgröna. Men Fi ligger fortfarande under 4-procentspärren liksom även Kd. Men räknar man bort dessa två partier är skillnaden fortfarande 17 procent. Skillnaden mellan blocken har aldrig varit så stor.
Sedan december 2013, då Kd låg på 4,0 har de aldrig varit över 4 procent i mina sammanvägda undersökningar. Man kan ändå inte utesluta att de klarar sig kvar den 14 september, även om det är mindre sannolikt. Centern har däremot legat över 4 procent i hälften av undersökningarna, bland annat de två senaste, där siffrorna ökat något, så där ser utsikterna bättre ut.
Moderaterna har sjunkit sakta från ca 25 procent i december till drygt 20 procent nu.  Även sossarna har sjunkit från ca 34 procent till drygt 30 procent, med den största minskningen under den sista tiden. Å andra sidan har miljöpartiet ökat från ca 9 till ca 12 procent under det senaste halvåret. Vänsterpartiet har legat ganska stabilt mellan 6 och 8 procent. Fi, som ökat starkt sedan april ligger fortfarande under 4 procent.
Eftersom det nu bara återstår två och en halv månad till valet krävs det att något helt sensationellt inträffar, för att vi inte skulle få en ny regering i september. Många spekulerar nu i en rödgrön minoritetsregering, som skulle vara beroende av Sverigedemokraterna eller något borgerligt parti. I mina sammanställningar sedan december har dock ett sådant läge aldrig inträffat eller ens varit nära. Det mesta talar därför för en rödgrön majoritetsregering med stöd från s, mp och v och eventuellt fi. Något annat skulle bli en stor överraskning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar