torsdag 3 januari 2013

Det är inte chict att rösta på monarkin!

Liberalerna Anne-Lie Elfvén och Magnus Simonsson har i SvD förordat en folkomröstning om monarki eller republik utan att nämna en viss tidpunkt.  Vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt har på sin blogg föreslagit en folkomröstning om monarki eller republik i samband med något av valen 2014 (vi har också ett EU-val detta år).  Men frågan är om det vore lämpligt att anordna en folkomröstning om monarki eller republik 2014 eller någon annan närliggande tidpunkt. Med all sannolikhet skulle en sådan folkomröstning vinnas av monarkisterna och sedan avföras från dagordningen för lång tid framåt. Det vore ju mycket oklokt.
Den italienska drottningen Marie José var själv republikan.
Socialdemokrater, liberaler och vänsterpartister är ju för republik i princip, men i praktiken händer ingenting. Det beror ju i sin tur på att monarkin har haft starkt stöd bland det svenska folket. Kung Gustaf VI Adolf var ju rätt populär också. Men det är nu länge sedan. Nuvarande kung har ju knappast bidragit till att stärka monarkin och opinionsstödet är stadigt sjunkande.
Mindre än hälften av befolkningen tycker fortfarande att monarkin är bra medan, medan 25 procent tycker att den är dålig. Bara 40 procent tycker att kungen är bra. Detta enligt Forskningsgruppen för Samhälls- och informationsstudier, FSI, som regelbundet undersökt svenska folkets rojalism ända sedan 1996. De visar att stödet sjunkit kraftigt för både kungahuset och monarkin. Om trenden fortsätter kommer det om femton år att vara fler som är emot monarkin än som är för den. Det borde betyda att frågan om monarki eller republik kommer upp på dagordningen omkring 2030.
Sjunkande stöd för monarkin och kungahuset enligt FSI.
Enligt SOM-Institutet som undersökt monarkins ställning i Sverige 1976, samt 1995-2009 är monarkins ställning långsamt sjunkande, men 2009 ansåg 60 procent att det är ett dåligt förslag at avskaffa monarkin, medan 23 procent tyckte att det är ett bra förslag. Motsvarande siffror tio år tidigare var 71 procent respektive 19 procent. Med en så långsamt ökningstakt i stödet för republik kommer monarkisterna fortfarande vara fler än republikanerna år 2030. Även om de inte utgör en majoritet av befolkningen.
Sjunkande stöd för monarkin enligt SOMI.
Enligt en undersökning av Aftonbladet/Sifo som presenterades i dagarna vill hela 70 procent av svenskarna vill behålla det nuvarande statsskicket, medan 23 procent vill avskaffa monarkin. Motsvarande siffror i den senaste mätningen i maj 2011 var 74 respektive 21 procent.

Enligt en opinionsundersökning från Sifo 2004 ville 72 procent av de tillfrågade behålla monarkin, medan 16 procent ville införa republik. Medan andelen republikaner synes öka långsamt verkar monarkisterna ligga på en stabil nivå. En majoritet av svenskarna, 58 procent, ansåg enligt TV4/Novus i november 2011 att monarkin ska finnas kvar, medan 21 procent ville avskaffa monarkin helt.
Även om det är anmärkningsvärt stora skillnader mellan undersökningarna tycks det gemensamma vara att det finns stöd för monarkin för närvarande, men stödet sjunker sakta. När majoriteten kommer att vara för republik tycks vara svårt att bedöma, men när den situationen inträffar borde en folkomröstning anordnas om inte riksdagsmajoriteten tar initiativet till en ändring av statsskicket. Det är en fråga som till skillnad mot de flesta frågor är lämplig för just folkomröstning eftersom det är enkelt att formulera två tydliga alternativ.
Men en folkomröstning bör anordnas först när utsikterna för framgång är stora. Vänta till 2027 eller 2030, så att vi kan vara säkra på framgång, åtminstone om man ska tro FSI. Då är kungen 77 eller 81 år, och finns säkert fortfarande kvar i livet, eftersom de brukar bli gamla i vårt kungahus. Ska man tro SOMI kommer det att dröja längre. Om opinionssvängningen går snabbare bör ju folkomröstningen tidigareläggas. Men ligg lågt ett tag till. Vi vet ju inte hur många kungaskandaler som kommer.
Firande av republiken i Frankrike.
Hur troligt är det att befolkningen skulle rösta bort kungahuset så småningom? Ganska troligt, tror  jag.
Ett exempel på en framgångsrik folkomröstning om monarkin ägde rum i Italien sommaren 1946. Kung Viktor Emanuel III hade förbrukat det mesta av sitt förtroende genom samarbetet med Mussolini och fascisterna. För att rädda monarkin lyckades monarkisterna förmå honom att avgå till förmån för sonen, Umberto II den 9 maj 1946. Folkomröstningen ägde rum den 2 juni samma år. Intressant nog hade även kungaparet rösträtt i folkomröstningen och deltog också. Sedan drottning Marie José, dotter till kung Albert I av Belgien, hade avgivit sin röst meddelade hon en närvarande journalist att hon röstat för republik! ”Det är inte chict att rösta på monarkin!” löd hennes motivering för att rösta bort sin egen make. Med 54,3 procent mot 45,7 röstade det italienska folket bort monarkin och införde republik. Marie José röstade för övrigt på socialisterna i det allmänna valet.
Exkung Konstantin med hustru Anne-Marie
I Grekland tvingades kung Konstantin II gå i exil efter att ha stått för en misslyckad motkupp mot militärjuntan i december 1967. Sedan juntan störtats genomfördes en folkomröstning om monarkin 1974, där 69 procent av väljarna röstade för att avskaffa den.
Kommer Silvia att rösta för republik, om hon nu skulle få rösträtt? Hon skulle ha alla skäl i världen att göra det. Victoria skulle enligt min åsikt få kandidera i valet av svensk president, om hon nu skulle vilja det, och därmed få en demokratisk förankring. Den nyvalda presidenten kunde gärna flytta in i Drottningholms slott, men bara stanna kvar där så länge hen är president.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar