söndag 27 januari 2013

Nu finns bron till Årsta holmar

Det finns åtminstone en tillfällig fast förbindelse, så länge isen nu ligger kvar. Det gäller att passa på att besöka holmarna så länge det går. Eftersom SMHI utlovat varmare väder nästa vecka passade vi på att besöka Årsta holmar idag. Ingen vet ju säkert att det kommer att byggas en riktig bro, som Per Ankersjö (C) har föreslagit.
Årstabroarna och Årsta holmar t.v.
Årsta holmar består av tre holmar, Alholmen, Bergholmen och Lillholmen, som är sammanbundna av små träbroar. Holmarna är numera nästan sammanväxta med varandra.
Årsta holmars gård från söder.
På Alholmen ligger Årsta holmars gård med två små flygelbyggnader från 1740-talet, mellan den gamla och den nya järnvägsbron, där det bedrivs kursverksamhet.
Årsta holmars gård från nordost.
Västra flygeln.
Östra flygeln.
På den mittersta holmen, Bergsholmen, finns ett litet skjul, som ser ut att ha använts som fårhus. För några år sedan gjordes ett försök med att ha får där. Betesdjur är nödvändiga för att hålla ängsmarken fri från sly. 
Fårhus
Hösten 2009 kom nyheten att två av fåren som betade på Årsta holmar hade försvunnit. Blodspår hade hittats i gräset och även på den plats där en båt troligen lagt till på södra sidan av öarna. Fårens ägare misstänkte att fåren slaktats på platsen, och sedan fraktats från Årsta holmar med båt. Försöket med fårbete avbröts tyvärr.
Årsta holmar, natur
Enligt Per Ankersjö är det en förutsättning för brobygget att Årsta holmar först blir klassat som naturreservat, vilket kan bli verklighet redan under 2013. Staden satsar fem miljoner kronor i budgeten för 2013 på att utreda förutsättningar för brobygget. Den totala kostnaden uppskattas till 40 miljoner kronor. Naturskyddsföreningen och andra organisationer, som vill begränsa Söderbornas och stockholmarnas kontakt med naturen, har ju däremot motsatt sig bron.
Bron mellan Bergholmen och Lillholmen.
Så här på vintern ser man inte mycket av det djurliv som lär finnas. Inte ser man många människor heller. Trots att många promenerar på Södermalms södra strand, några hundra meter bort, är det få som går de få stegen över till holmarna. Naturen på holmarna är också minst sagt vildvuxen, med ogenomträngliga snår och många nedfallna träd, som gör det svårt att ta sig fram annat än längs den anlagda stigen.
Natur på Årsta holmar
Frågan om bron har väckt mycket debatt och många tror att skogen kommer att slitas ner när besökarna ökar mycket i antal. Jag tror att dessa farhågor är mycket överdrivna. De flesta besökare kommer att hålla sig till de anlagda gångstigarna. Att ge sig ut i den oländiga naturen på holmarna ser mycket besvärligt ut, utom på vissa begränsade delar med öppen mark. För mig kan man gärna låta naturen förbli svårtillgänglig och vildvuxen med sly, men jag vill gärna kunna ta mig över till holmarna även vår, sommar och höst, i alla fall någon gång då och då. Och då behövs en riktig bro.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar