torsdag 31 januari 2013

Bevara vargstammen men först en rejäl jakt

Sedan EU:s miljökommissionär Janez Potocniks kritiserat den svenska vargjakten tidigare, sa Naturvårdsverkets generaldirektör generaldirektör Maria Ågren att det inte var troligt att Naturvårdsverket skulle besluta om vargjakt. En domstolsprocess i EU skulle inte gynna vargförvaltningen, menade Ågren då. Så sent som för en vecka sedan skrev Helene Lindahl, Naturvårdsverkets projektledare, att ett beslut om jakt på varg på andra grunder än skyddsjakt skulle innebära att frågan hamnar i EU-domstolen. Om vi visar att vi kan genomföra genetisk förstärkning under några år och vargen är på väg mot en gynnsam bevarandestatus så bör vi sedan enligt Lindahl kunna påbörja en försiktig jakt.
Bara några dagar senare fattar Naturvårdsverket just ett beslut om jakt som inte är skyddsjakt. Att Naturvårdsverket nu kallar jakten ”selektiv jakt” på inavlade vargar ändrar ingenting i sak. Max 16 vargar får skjutas under perioden 31 januari–17 februari i åtta revir i fyra län. Enligt Naturvårdsverket behöver det finnas 380 vargar för en livskraftig vargstam. Där är vi inte ännu. Så hur går detta ihop?
Vargen är en skyddad art enligt EU:s direktiv. Den svenska lagstiftningen utgår från detta. Det betyder att särskilda krav måste uppfyllas innan vi tillåter jakt på varg. EU-kommissionen anser att Sverige ska ha påbörjat en genetisk förstärkning för att vi ska kunna genomföra en licensjakt eftersom vargen inte uppnått en gynnsam bevarandestatus. Sverige måste följa EU:s direktiv så länge vi är medlemmar i EU. Riksdagen har beslutat att det ska ske en förstärkning av vargstammen med högst 20 vargar som ska placeras ut där det redan finns varg. Detta har ännu inte skett. Men stärker man genetiken genom att skjuta av inavlade vargar?
Beslutet väcker en rad frågor. Hur har dessa revir valts ut? Enligt uppgift finns det andra, lika inavlade revir, där jakt inte tillåts. Högst två vargar får skjutas i varje revir, men endast ett alfadjur. Fyra av de utpekade vargreviren innehåller familjegrupper med årsvalpar. Hur garanterar man att inte båda alfadjuren skjuts och lämnar en kull vargvalpar åt sitt öde?
Beslutet innebär troligen att miljöminister Lena Ek, själv jägare, har kört över Naturvårdsverket. Hon utmanar därmed EU-kommissionen och riskerar att frågan om vargjakt kommer att hamna i EU-domstolen, vilket Naturvårdsverket varnat för.
Naturvårdsverkets beslut har väckt blandade känslor. Generalsekreterare Per Wanström i Jägarnas Riksförbund anser att beslutet är tragiskt – för att man bara får skjuta 16 vargar! Jägarnas Riksförbund anser ju att det inte finns utrymme för en enda varg i Sverige. Svenska Jägarförbundet anser däremot att vargjakten är ett led i en långsiktig vargförvaltning. De kan ju åtminstone tänka sig 150 vargar i Sverige, endast obetydligt färre än vad Lena Ek vill ha. Men rovdjursutredningen, som presenterades i våras, kom fram till att det behövs 450 vargar.
Naturskyddsföreningen är kritiska mot beslutet på motsatta grunder. ”Regeringen framstår nu som en rättshaverist av värsta sort inför våra grannländer i EU”, framhålls i ett pressmeddelande, där man också meddelar att man kommer att överklaga vargjaktbeslutet.
”Detta beslut är ett av de mest oetiska jaktbeslut som tagits i modern tid och riskerar att strida mot 27 § jaktlagen där det fastslås att jakten skall bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande”, säger Lise-Lotte Norin, ansvarig för jaktfrågor på Djurens Rätt.
Beslutet kritiseras också av Svenska Rovdjursföreningen. ”Jag är bestört över det vansinniga beslutet. Regeringens vargpolitik består av jakt och ingenting annat. Alla underlag som finns visar att det är nya gener – och inte jakt - som är helt avgörande för att vargstammen ska bli livskraftig”, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare i Svenska Rovdjursföreningen. I oktober skrev hon i AB att regeringen verkar redo att köra över den majoritet av svenska folket som vill ha en livskraftig vargstam, negligera Naturvårdsverket och kringgå sin egen vargkommitté - allt för att tillfredsställa jägarlobbyns högljudda krav på vargjakt.
Allt tyder på att hon hade rätt. Sista ordet är antagligen inte sagt ännu.

Uppdatering 1 februari
Jakt på genetiskt viktig varg stoppas
Att sista ordet inte var sagt bekräftades tämligen omgående. Knappt har Naturvårdsverket meddelat sitt beslut om jakt på 16 vargar, så ändras beslutet i samma stund som jakten inleddes, vilket kan läsas här. Man har nu kommit på att det finns en genetiskt viktig varg i reviret i Acksjön i Värmlands län. Det ersätts därför av reviret i Värnäs som också ligger i Värmlands län. Dessutom utgår reviret Kölsta i Västmanland eftersom man inte har hittat några vargar där. Det ersätts i stället av reviret i Våmhus i Våmådalen, Dalarna. De Ad Hocmässiga ändringarna stärker uppfattningen att Naturvårdsverket inte har någon bra koll på hur den genetiska situationen ser ut i olika revir, och att den nu beslutade jakten vilar på ganska godtyckliga underlag. Vad garanterar att inte jakten resulterar i att genetiskt viktiga vargar skjuts? Det hade ju uppenbarligen hänt om man inte kommit på det här med vargen i Acksjön.

Uppdatering 3 februari
Jägare vägrar jaga varg
Jägarna i Mora norra jaktvårdskrets vägrar jaga de två vargar de tilldelats. Det är helt fel för jägare att skjuta vargar som "sköter sig", framhåller de. De 50-60 älgjaktslagen är överens om att inte skjuta det skötsamma vargparet, trots Naturvårdsverkets beslut. Det handlade uppenbarligen inte om någon skyddsjakt.
Samtidigt meddelas från centerns kommundagar att alla i salen applåderade när nyheten kom om den första skjutna vargen. Makabert, säger Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson till Expressen.
Svenska ekoturismföreningen kräver i en skrivelse till regeringen att jakten stoppas i två vargrevir. Om föräldradjuren dödas slås hela reviret ut. Det förstör givetvis helt förutsättningarna för turismen.
Frågan är varifrån centerns nya väljare ska rekryteras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar