söndag 13 april 2014

Naivt i Plånboken om organiserat skattefusk

I veckans sändning av radioprogrammet Plånboken i P1 ingår ett inslag om användningen av alternativa valutor i Sverige. Men den här gången handlar det inte om bitcoins utan om den alternativa bytesvalutan daler, som införts i organiserad form i Garpenberg och närområdet i södra Dalarna.
Alternativ valuta i Dalarna
Den huvudsakliga anledningen att skapa en lokal valuta anges på hemsidan vara ”att öka välståndet genom att aktivera en större del av lokalbefolkningens ekonomiska potential.” Daler är en alternativ valuta som ”stimulerar närhandel, hållbarhet och gemenskap i Södra Dalarna.” På hemsidan kan man ta del om erbjudanden av ett antal tjänster t ex ridning, terapi, målning, läxhjälp, massage, it-tjänster, städning, hårklippning, pianolektioner och så vidare.
Det låter alltså väldigt gulligt och i radioinslaget ställs inte heller några besvärande frågor. Skatten sägs t ex inte vara något problem, ”eftersom alla vet vad som gäller”. ”Alla inkomster oavsett vilken valuta man får betalt i ska deklareras till Skatteverket,” säger Björn Roxendahl, en av initiativtagarna.
Och det är ju helt korrekt. Skattefri byteshandel finns inte vad jag vet. I Sverige är man skyldig att betala skatt oavsett vilken valuta som används för betalning av varor och tjänster. Anlitar man någon som inte är företagare som utför tjänster ska man dessutom antingen betala arbetsgivaravgifter eller göra rut- eller rotavdrag. Företagare ska betala moms och ägna sig åt korrekt bokföring för att inte riskera bokföringsbrott. Att undanhålla moms och inkomster från Skatteverket är skattebrott.
Men jag undrar just hur många användare av dalern, som deklarerar sina inkomster. Även om syftet med den lokala valutan daler sägs vara att stimulera närhandel, hållbarhet och gemenskap kan man befara att en inte försumbar drivkraft också kan vara att slippa betala inkomstskatt och moms. Så här kan man läsa på dalerns hemsida:
”För de flesta transaktioner av privat karaktär blir det inga skatteeffekter. För företag som använder systemet gäller att skatt ska betalas som vanligt (även om det inte är så lätt för myndigheterna att kontrollera detta).”
Man påpekar alltså uttryckligen att det inte är så lätt att kontrollera detta…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar