måndag 28 april 2014

Tunnelbana med nätstruktur - alla ska inte till Sergels Torg

Ett problem med Stockholms tunnelbanestruktur är den extrema inriktningen på radiella linjer som alla möts i en enda punkt, T-centralen. Nästan alla andra städers tunnelbanor har en nätstruktur, som sprider tillgängligheten över en stor yta, genom att det skapas många knutpunkter mellan olika linjer.
Bakgrunden till denna struktur är att Stockholm, när tunnelbaneutbyggnaden inleddes i slutet av 1940-talet fortfarande var en liten stad med ett litet centrum. När 1965 års tunnelbaneplan togs fram för den fortsatta utbyggnaden hade möjligheten funnits att skapa en annan struktur, genom att låta de gröna, röda och blå linjerna mötas i tre punkter i stället för tre. Enligt Bo Wijkmark, sekreterare i utredningen, ställdes vid något tillfälle frågan om det egentligen var så klokt, men någon alternativ struktur övervägdes ändå aldrig på allvar. ”Alla skulle ju ändå till nedre Norrmalm.”
Under åren har det funnits flera möjligheter att skapa fler mötesstationer. Varför ligger tre tunnelbanestationer flera hundra meter från pendeltågsstationen Södra station? Hade inte en enda kunnat planeras inom bekvämt bytesavstånd? Varför har aldrig den korta sträckan Hagsätra-Älvsjö byggts? Den skulle skapa ny kontakt mellan tunnelbana och pendeltåg. Varför har man lagt Farsta strands två spårstationer, tunnelbana och pendeltåg, på 200 meters avstånd från varandra, när det hade varit enkelt att åstadkomma en bekväm bytesstation här?
Reser man från Södertälje till Stockholm kan man byta till tunnelbana först vid T-centralen. Reser man från Nynäshamn mot Stockholm kan man byta bekvämt till tunnelbana förts vid – T-centralen. Med en liten promenad går det också i Farsta Strand.
Reser man från Märsta till Stockholm kan man byta till tunnelbana först vid – ja, T-centralen. När man studerar hur illa tunnelbanesystemet har utformats känns det nästan som ett olycksfall i arbetet att det faktiskt finns en utmärkt bytesstation mellan tunnelbana och pendeltåg från Bålsta i Sundbyberg.
Svaret är antagligen kortsiktigt tänkande och brist på helhetssyn. En enda tanke har präglat planeringen – alla ska till T-centralen. Den tanken blir mer och mer förfelad ju mer regionen växer.
Förr eller senare kommer antagligen även länken Hagsätra-Älvsö att byggas. När det gäller blå linjen tänkte man sig tidigare en koppling mellan Akalla och Häggvik. Nu ska i stället Akalla knytas till Barkarby, detta för att förse Barkarbystaden med tunnelbana. Tidigare har man tänkt dra tunnelbanan från Hjulsta till Barkarby, en utbyggnad som kan ske till en ganska låg kostnad. Detta skisserades i Regionplan 1978 och Regionplan 1991. Hjulstagrenens förlängning till Barkarby ingick även i Dennispaketet 1992 men överenskommelsen bröts 1997.
Kopplingarna mellan blå linjen från Akalla resp. Hjulsta till Barkarby, samt en tänkt spårväg till Kista och Helenelund.
Inom ramen för 2013 års Stockholmsförhandling genomfördes en idéstudie kring förlängning av tunnelbanan från antingen Akalla eller Hjulsta till Barkarby. Men varför ska det ena utesluta det andra. Varför kan inte båda de blå linjerna kopplas ihop med pendeltåg i Barkarby? Ja det är ju faktiskt möjligt och kan ge mervärden. Sträckan Hjulsta-Barkarby är kort och enkel att bygga ut. Alternativet möjliggör en fortsatt utbyggnad norrut med en framtida station vid Barkarby handelsplats.
Det har nu socialdemokraterna enligt DN kommit på och det är faktiskt en mycket god idé. I varje fall bör man se till att dessa möjligheter finns kvar, men sannolikt finns det vinster att göra genom att bygga båda kopplingarna samtidigt. Kanske en depå kan rymmas i området. Ta nu chansen och tänk lite långsiktigt och gör en riktig knutpunkt i Barkarby. Det ska ju faktiskt utvecklas till en regional stadskärna.

1 kommentar:

  1. Bra grundidé: vi behöver mer redundans i spårtrafiken för att minska problemen som överfyllda och inställda pendeltåg orsakar. Däremot ska Akallalinjen självklart gå till Jakobsbergs station, via t.ex. Barkarbystaden, handelsplatsen och Söderhöjden. Jakobsberg är en betydande tätort och har idag en av de mest trafikerade pendeltågsstationerna i Stockholm. Det bör vara det första valet för en förlängning av Akallalinjen, inte lilla Barkarby som i mitt tycke tillmäts alldeles för stor betydelse som framtida centralort. Låt istället Hjulstagrenen gå till Barkarby och sedan vidare till Veddesta och Viksjö Centrum. Då får Jakobsberg nödvändig avlastning samtidigt som Barkarby får en kostym att växa i.

    SvaraRadera