onsdag 16 april 2014

Stöd för Nya Slussen bland stockholmarna

Opinion Stockholm har ställt frågort till sin webbpanel om inställningen till Slussen. Resultatet visar att fler vill ha Nya Slussen genomförd (35 %) än en upprustning av nuvarande Slussen (32 %). Övriga (33 %) vill antingen ha något annat alternativ, ha frågan utredd på nytt eller är osäkra.
Bland unga är det fler som är positiva till Nya Slussen än bland de äldre. Det finns en klar majoritet som är emot en folkomröstning om Slussen (56 %), vilket har föreslagits av en del som är kritiskt inställda till Nya Slussen.
Undersökningen tycks ju visa att det finns ett knappt men klart stöd för Nya Slussen bland stockholmarna. Men detta verkar inte vara vad Opinion Stockholm och media hade väntat sig. Utfallet  presenteras därför på ett helt annat sätt i media. DN:s notis har rubriken ”Majoritet ogillar Slussenbygget”, vilket är klart vilseledande. ABC säger i stället: ”Svagt stöd för nya Slussen”. Även detta är en ganska vinklad presentation. Inget annat alternativ fick ju så stort stöd som det som staden nu har beslutat om. "Ännu större majoritet ogillar nuvarande utformning" kunde man ju i så fall ha lagt till!
Man kan också fundera över hur frågorna ställs. Att alls tala om ”en upprustning av nuvarande Slussen” är en tendensiös formulering av frågan, eftersom ett sådant alternativ inte är möjligt. Vad det skulle handla om är att riva hela Slussenbygget och sedan bygga upp det igen från grunden, med en i stort sett oförändrad utformning. Hade frågan ställts så är det inte säkert att särskilt många alls hade övervägt ett sådant alternativ.
Har man dessutom förklarat att nuvarande utformning av Slussen strider mot den detaljplan som under en mångårig process tagits fram och beslutats enligt demokratiska former? Att behålla nuvarande utformning skulle ju innebära att man antingen kringgår den planeringsprocess som ägt rum genom att bygga i strid mot gällande detaljplan (detta har faktiskt föreslagits av förra Boverkschefen Gösta Blücher!), eller påbörjar en ny flerårig planprocess för att på nytt ändra planen, med nya överklaganden som följd.
Till sist kan man ju också fråga sig hur representativ webbpanelen är, där en del är slumpmässigt rekryterad medan en del har deltagare som själva anmält sitt intresse.
Jag minns att när Tvärbanan planerades genomfördes också en opinionsundersökning i berörda stadsdelar. Resultatet visade att opinionen var splittrad. Nästan lika många var kritiska mot Tvärbanan som positiva. Några månader efter det att banan tagits i bruk gjordes en ny undersökning, som visade ett nästan totalt stöd för banan. Det tycks ofta finnas en grupp som är emot förändringar, när man har svårt att föreställa sig hur resultatet kommer att bli. Det kan också vara så när det gäller Slussen.

5 kommentarer:

 1. Webbpaneler är fullständigt irrelevanta när det gäller att dra några slutsatser om inställningen bland befolkningen till olika saker. Möjligen ifall de som svarar enbart rekryterats genom ett obundet slumpmässigt urval och inga andra fått svara. Själv tillhör jag dock dom gamla stötar som skulle velat ha gamla Slussen kvar, fast jag har förstått att det är omöjligt pga pålningen och betongens kvalitet. Som trafiklösning är ju ändå klöverbladet outstanding tycker jag. Att bygga för det öppna siktfälten mot Riddarfjärden och Saltsjön bara för att stan ska få in några miljarder på byggrätter tycker jag är helt fel. Och inte behövs det några fler gallerior heller anser jag. Så tycker jag trots att jag också bor på Kvarnberget!:-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bo Blomberg, om jag förstått det rätt så blir det inga fler gallerior när nya Slussen byggs. Däremot ersätts den som redan finns på platsen med en större. Beträffande utsikten mot vattnet så får man helt enkelt ställa sig framför de nya byggnaderna för att avnjuta den. Det kan jag leva med om det innebär att Södermalmstorg får bebyggelse igen efter 90 långa år som blåshål. En intressantare fråga är hur bebyggelsen ska se ut: själv hade jag velat se något som anknöt till det gamla trivsamma husgyttret från början på 1900-talet.

   Visst är klöverbladskorsningar överlägsna trafiklösningar - när det gäller att forsla så stora mängder bilar som möjligt genom komplexa motorvägssystem. Det var ju tanken med Slussen när man en gång byggde den i massbilismens lyckliga barndom. Men sedan kom Västerbron och Centralbron, och Slussens enorma kapacitet behövdes inte längre. Därför har den tillåtits förfalla. Själv tillhör jag de gamla stötar som är glad att den rivs och ersätts med en rimligare trafiklösning med mycket lägre bilkapacitet. ;-)

   Det nya Slussen-förslaget tillhör inte mina favoriter, jag hade som sagt hellre sett en lösning med lite mysiga referenser till den förra (före 1930) Slussen. Men som Göran är inne på har vi en gällande detaljplan, och att riva upp den och göra om allt från början igen vore outhärdligt. Och det är inte omöjligt att jag och andra skeptiker blir positivt överraskade när bygget är klart.

   Radera
 2. Att det finns en stor grupp som är emot alla förändringar är nog en riktig tolkning, tror jag. Misstron mot makthavare - särskilt efter 80 år av stadsbyggnadsmodernism (och 20 år av nedskärningspolitik, såld med reklamfloskeln "förnyelse") måste ju få sitt utlopp nånstans.

  SvaraRadera
 3. Tja, den gamla gallerian var inte mycket att hänga i julgranen, jag kom inte ens ihåg den...och så skymde den ingenting heller..:-)
  Jag kan nog leva med att ställa mig framför husen, men det handlar ju också om vad man ser från Gamla Stan o framför allt Kornhamnstorg. Men visst, vissa saker blir ju bättre också, strandpromenad t ex och dom kanske t o m drar igång Katarinahissen, nåt gammalt och onödigt kan väl få vara kvar! Den är kul att åka i med barnbarnen. Men klöverbladet kommer jag att sakna och den råa betongen och gula gången där man vacklade in klockan sex för att anmäla sig som extragubbe när det vankades mycket stuverijobb...

  SvaraRadera
 4. Webbpanelen vände sig till personer i hela Stockholms län. Kan tänka mig att personer i Norrtälje och Nynäshamn tycker att frågan är ointressant. Rätt många har troligen samma åsikt i Stockholms stad också ...
  När det gäller utsikt är den ofta blockerad redan idag. Rysstorget ligger ju lägre än Södermalmstorg. Kolingsborg, Restaurang Strömmen och Blomsteraffären vid Katarinahissen är inte genomskinliga. Dessutom finns det bussar och bilar i vägen för utsikten. Bästa utsikten finns på bron mellan Södermalm och Östra Gamla Stan men där vill man inte gärna stanna eftersom det blåser kallt och är ogästvänligt.

  SvaraRadera