tisdag 26 augusti 2014

Dumt att sortera matavfall

”Svenskar är usla på att sortera matavfall”, var en av morgonens nyhetsrubriker. Enligt SR P1 samlas bara en fjärdedel av all mat som slängs in och återvinns. Ett nytt nationellt mål satts upp för matavfallsåtervinningen: 2018 ska 50 procent av allt matavfall samlas in och behandlas.
Som vanligt rapporterar tyvärr radion återvinningsförespråkarnas propaganda
utan kritisk granskning. Man kan till exempel ifrågasätta om insamling och återvinning av matavfall verkligen är rationellt.
Det är naturligtvis inte särskilt bra att slänga ätbar mat. Hushållen borde laga mindre mat, så att mindre slängs, och den mat som ändå blir över borde kunna sparas och ätas vid ett senare tillfälle, som rester. Genom att äta mindre borde hälsan samtidigt förbättras. Men det mesta som kastas är ändå oätligt. Av de 81 kilo matavfall per person och år som kastas är 28 kilo ätbar mat. Men det mesta matavfallet, nästan två tredjedelar, är alltså oätligt.
Enligt radioinslaget är Stockholm en av de kommuner som är sämst på att ta vara på sina invånares matavfall, eftersom bara tolv procent tas omhand. Men detta är faktiskt fel. Det matavfall som vi stockholmare slänger i soppåsen tas om hand i Högdalens sopförbränningsanläggning och förvandlas till elektricitet och fjärrvärme. Frågan är om detta är rationellt. Svaret är ja! Det är faktiskt bättre än att sortera. Om detta har jag skrivit tidigare här.
Ingen bra idé.
Tanken med att sortera matavfallet för sig är att det ska rötas för att bli till biogas som sedan ska användas i bussar och bilar. Detta framställs som ett miljövänligt förslag som syftar till att hushålla bättre med våra resurser. Men detta är faktiskt inte sant. Åtminstone om man får tro Bioenergiportalen får man det största energiutbytet av avfall genom att elda det med energiåtervinning. Vid förbränning av ett ton organiskt hushållsavfall genereras drygt 2 MWh. Om samma mängd avfall istället rötas, ger det knappt 1 MWh, vilket om jag kan räkna rätt innebär det blir mindre än hälften jämfört med energiutbytet vid förbränning. Men kan man verkligen bränna det fuktiga matavfallet? Jo, man kan elda blandat avfall med en fukthalt upp till 55 %, räknat på hela bränslemängden, med en modern anläggning ända upp till 65 %. Normalt ligger fukthalten i blandat hushållsavfall på 30-45 %. Det är således inte något problem att lägga matavfallet i soppåsen som vanligt. Fortsätt därför att slänga matavfallet i soppåsen som vanligt utan dåligt samvete. Det blir ändå till energi. Bussarna kan köras på biogas från rötslam och annat som inte kan brännas med energiåtervinning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar